IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Oesterlarventest op sedimenten uit de Zeeschelde en Westerschelde: toxiciteit van baggerspecie uit het Schelde estuarium
van den Hurk, P.; Dubbeldam, M. (1993). Oesterlarventest op sedimenten uit de Zeeschelde en Westerschelde: toxiciteit van baggerspecie uit het Schelde estuarium. AquaSense: Amsterdam. 15 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • van den Hurk, P.
  • Dubbeldam, M.

Abstract
    Van 14 sedimentmonsters afkomstig van baggerlokaties in de Zeeschelde en de Westerschelde werd de toxiciteit gemeten met de oesterlarventest. De monsters kwamen voornamelijk uit de omgeving van de Antwerpse havens in de Zeeschelde en uit de monding van de Westerschelde. De resultaten worden vergeleken met toxiciteitsgegevens uit 1989 en 1990, die eveneens met een oesterlarventest verkregen zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors