IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Effect van het veranderd getij op de schorren in de Oosterschelde en de invloed van menselijk handelen op de schorren bij Waarde in de Westerschelde
Schrauwen, W.C.M. (1994). Effect van het veranderd getij op de schorren in de Oosterschelde en de invloed van menselijk handelen op de schorren bij Waarde in de Westerschelde. RWS, RIKZ: Middelburg. 87 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Schrauwen, W.C.M.

Abstract
    Gaat allereerst in op de verzuring van schorbodems en de veranderingen in de sedimentatie op schorren na het gereedkomen van de Oosterscheldewerken. Vervolgens handelt het over het effect van slibstortingen in de omgeving van het schor bij Waarde (Westerschelde) op de sedimentatiesnelheid op het schor.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author