IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Genees- natuur- en huishoudkundige jaarboeken, of verzameling van de nieuwste verhandelingen en waarnemingen der eerste geleerden in Europa, en uittreksels uit de werken en gedenkschriften der beste buitenlandsche akademiën en genootschappen. Benevens nieuwe uitvindingen, ontdekkingen en verbeteringen, betreklyk tot verscheidene kunsten en weetenschappen; eenige merkwaardige byzonderheden der natuur; byzondere berichten; bekendmaakingen van geleerde maatschappyen en naamlyst van nieuwe boeken, tot de genees- natuur- huishoudkunde, natuurlyke historie, landbouw, nutte kunsten, e. z. v. Behoorende. Alles ten nutte der Nederlanden uitgegeeven, door een genootschap van genees- en natuurkundigen
Genees- natuur- en huishoudkundige jaarboeken, of verzameling van de nieuwste verhandelingen en waarnemingen der eerste geleerden in Europa, en uittreksels uit de werken en gedenkschriften der beste buitenlandsche akademiën en genootschappen. Benevens nieuwe uitvindingen, ontdekkingen en verbeteringen, betreklyk tot verscheidene kunsten en weetenschappen; eenige merkwaardige byzonderheden der natuur; byzondere berichten; bekendmaakingen van geleerde maatschappyen en naamlyst van nieuwe boeken, tot de genees- natuur- huishoudkunde, natuurlyke historie, landbouw, nutte kunsten, e. z. v. Behoorende. Alles ten nutte der Nederlanden uitgegeeven, door een genootschap van genees- en natuurkundigen. A. Blusse en Zoon/W. Holtrop: Dordrecht en Amsterdam

Content

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top