IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overslagberekening Loodswezenplein Nieuwpoort
Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overslagberekening Loodswezenplein Nieuwpoort. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 9 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Kustbescherming > Kustveiligheid bij extreme stormen > Constructies in havens
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Barriers > Storm surge barriers
  ANE, Belgium, Nieuwpoort Harbour [Marine Regions]
Author keywords
  Overslagberekening

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, more


Authors  Top 

Abstract
  De klassieke overslagformules (EuroTop, 2007) werden toegepast om inzicht te verwerven over het gemiddeld overslagdebiet over het talud naast het Loodswezenplein, Nieuwpoort. De basisformule werd aangevuld met reductiefactoren (Van Doorslaer en de Rouck, 2015) voor de aanwezigheid van een promenade, een verticale muur, of de combinatie van beide.

  De overslagdebieten werden berekend voor 2 typesecties: één met verhoogde promenade en één met promenade en stormmuur. De golf- en waterstand condities die uitgerekend werden komen overeen met de 1000-jarige storm.

  Uit de berekende overslagdebieten blijkt dat de toevoeging van reductiefactoren aan de EuroTop overslagformule een significante reductie van het overslagdebiet oplevert. Zoals te verwachten is de plaatsing van een stormmuur beduidend efficiënter dan het aanleggen van een promenade onder helling.

  In deze studie zijn een aantal deelprocessen niet beschouwd, o.a. de geleidingsstructuur voor de ingang van de stormvloedkering en de ruimtelijke verdeling van het overslagdebiet over het plein. Het is raadzaam om verdere modelbeproeving uit te voeren indien de overslagdebieten met grotere precisie bepaald willen worden.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors