IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wetenschap op zee
Koninckx, C. (Ed.) (2004). Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7. Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Brussel. 259 pp.
Part of: Collectanea Maritima. Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Brussel. ISSN 0775-3322, more

Available in  Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Koninckx, C., editor

Content
  • Van Cleempoel, K. (2004). Een overzicht van de belangrijkste navigatie-instrumenten tot aan de chronometer = Survey of most important instruments of navigation until the chronometer being used, in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 9-23, more
  • Koninckx, C. (2004). Temperatuurmetingen op zee in de 18de eeuw = Measuring the temperature at sea in the 18th century, in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 25-66, more
  • Van Cleempoel, R. (2004). Quarantaine = Quarantine, in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 67-117, more
  • Segers, Y. (2004). Geneesheren rapporteren: ziekte en hygiëne aan boord van het Belgische marineschip Louise-Marie, 1847-1856 = Doctors report: diseases and hygiene on board of the Belgian Navy ship Louise-Marie, 1847-1856, in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 119-144, more
  • Van Cauwenberghe, C. (2004). Zeekaarten van de Vlaamse kust en van de Westerschelde voor en na de onafhankelijkheid van België in 1830 (Deel 1) = Sea charts from the Flemish coast and from the Westerscheldt before and after the independence of Belgium in 1830 (Part 1), in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 145-163, more
  • Davids, K. (2004). De geschiedschrijving over navigatie en maritieme cartografie in de Lage Landen in de twintigste eeuw = The historiography on navigation and maritime cartography in the Low Countries in the twentieth century, in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 165-180, more
  • De Moor, G. (2004). Geomorfologisch risico-onderzoek op de Vlaamse banken tussen 1985 en 1995 = Geomorphological risk research on the Flemish banks between 1985 and 1995, in: Koninckx, C. (Ed.) Wetenschap op zee. Collectanea Maritima, 7: pp. 181-258, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author