IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'
Sponselee, G.M.P. (Ed.) (1975). Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. Bewerkte 2e editie. Vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut": Terneuzen. 130 pp.

Available in  Author 
 • VLIZ: General COG.38 [74053]
 • VLIZ: Open Repository 141080 [ OMA ]

Keywords
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
 • Sponselee, G.M.P., editor

Content
 • Brand, P.J. (1975). Uit de geschiedenis van Saeftinge, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 5-18, more
 • Wolff, W.J.; Beeftink, W.G. (1975). Het Verdronken Land van Saeftinge: poging tot een waardebepaling, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 19-36, more
 • Beeftink, W.G. (1975). Zoutvegetatie, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 37-40, more
 • Maebe, J.; van der Vloet, H. (1975). De avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 42-92; 119-125, more
 • Sponselee, G.M.P. (1975). De zoogdieren van Saaftinge en omliggende polders, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 93-95, more
 • Beeftink, W.G.; Wolff, W.J. (1975). De natuurwetenschappelijke betekenis van de buitendijkse terreinen in het Westerscheldegebied, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 96-104 + figure, more
 • Leemans, J.; Verspaandonk, B. (1975). Een vegetatiekundig onderzoek op Het Verdronken Land van Saaftinge, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 105-108, more
 • Zonneveld, I.S. (1975). Het Westerschelde-estuarium als landschapstype, in: Sponselee, G.M.P. (Ed.) Saeftinghe-boek: een bundel artikelen over de geschiedenis, de flora en de fauna van 'Het verdronken land van Saeftinghe'. pp. 109-118, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author