IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwerp en kalibratie van een golfgoot
Van Besien, P.; Wittebolle, K. (1999). Ontwerp en kalibratie van een golfgoot. Ir Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 107 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Calibration; Design; Model tests; Physical models; Wave generation; Wave motion
Author keywords
  Wave flumes; Golfgoten

Authors  Top 
 • Van Besien, P.
 • Wittebolle, K.

Abstract
  Fysische modelproeven uitgevoerd in een golfgoot kunnen bijdragen tot het onderzoek naar het gedrag van golven en hun impact op waterbouwkundige constructies.
  Deze scriptie behandelt de opbouw van een proefopstelling om 2D-golven computergestuurd te genereren, op te meten en te analyseren. De proefopstelling en de bijhorende software zijn gebruiksklaar voor mode/onderzoek van kust waterbouwkundige constructies in de volledige zuidelijke Noordzee.

  In hoofdstuk 1 worden verschillende golfgeneratie-technieken verduidelijkt en de keuze van de toegepaste techniek (het pistontype) wordt verantwoord, "Vaarden van grootheden die van belang zijn voor het ontwerp van de proefopstelling worden berekend.
  In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp van de structurele elementen van de golfgoot (draagstructuur, perspex bak, schot en aandrijving) kort samengevat en verduidelijkt aan de hand van figuren.
  Hoofdstuk 3 behandelt de generatie van regelmatige en onregelmatige golven volgens een eerste orde theorie. De implementatie wordt geïllustreerd met praktische voorbeelden. In hoofdstuk 4 wordt het opmeten van de golfbeweging en de data-acquisitie beschreven. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de analyse van de meetgegevens kan worden uitgevoerd in het tijdsdomein en in het frequentiedomein. Ook het toepassen van een reflectie-analyse komt aan bod. De implementatie van deze analysetechnieken wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden. Hoofdstuk 6 omvat de bepaling van het bereik van de golfgeneratie in de ontworpen proefopstelling en een kritische vergelijking van de opgemeten met de gewenste golven, zowel voor regelmatige als voor onregelmatige golven. In hoofdstuk 7 wordt een kalibratie voor de golfgeneratie voorgesteld om het verschil tussen opgemeten en gewenste regelmatige golven weg te werken. Hoofdstuk 3 behandelt de generatie van regelmatige en onregelmatige golven volgens een eerste orde theorie. De implementatie wordt geïllustreerd met praktische voorbeelden.
  In hoofdstuk 4 wordt het opmeten van de golfbeweging en de data-acquisitie beschreven.
  In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de analyse van de meetgegevens kan worden uitgevoerd in het tijdsdomein en in het frequentiedomein. Ook het toepassen van een reflectie-analyse komt aan bod. De implementatie van deze analysetechnieken wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.
  Hoofdstuk 6 omvat de bepaling van het bereik van de golfgeneratie in de ontworpen proefopstelling en een kritische vergelijking van de opgemeten met de gewenste golven, zowel voor regelmatige als voor onregelmatige golven.
  In hoofdstuk 7 wordt een kalibratie voor de golfgeneratie voorgesteld om het verschil tussen opgemeten en gewenste regelmatige golven weg te werken.
  De besluiten zijn tenslotte terug te vinden in hoofdstuk 8.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors