IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Tweedimensionale getijberekening met behulp van eindige elementen
Vereecke, G. (1986). Tweedimensionale getijberekening met behulp van eindige elementen. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. different pagination pp.

Thesis info:
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Computerwetenschappen, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Numerical analysis; Tidal prediction; Tides; Marine

Author  Top 
 • Vereecke, G.

Abstract
  Deze thesis heeft als doel getijden te voorspellen, steunende op numerieke berekeningen, bij een wijziging van de geometrie, zoals het inbrengen van een dok in een haven. Het wiskundig model van het getijfenomeen is een stelsel partiële differentiaalvergelijkingen dat numeriek moet opgelost worden.

  De ruimtediscretisatie kan behandeld worden met eindige differenties of eindige elementen. Daar getijproblemen meestal een ingewikkelde geometrie vertonen werd gekozen voor eindige elementen.

  Voor de tijdsdiscretisatie moet een stelsel gewone differentiaalvergelijkingen opgelost worden. Hiervoor werd een semi-impliciete methode van Malone en Kuo (1981) gebruikt met als bedoeling de rekentijd enigszins te beperken.

  Goede resultaten werden bekomen voor enkele eenvoudige voorbeelden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author