IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Deltawerken: techniek, politiek, achtergronden
de Haan, H.; Haagsma, I. (1984). De Deltawerken: techniek, politiek, achtergronden. Waltman: Delft. ISBN 90-212-3092-5. 136 pp.
De Deltawerken: techniek, politiek, achtergronden

Available in  Authors 

Keyword

Authors  Top 
  • de Haan, H.
  • Haagsma, I.

Abstract
    In februari 1953 werd het zuidwesten van Nederland getroffen door een zware overstroming. Sindsdien is hard gewerkt om de kans op zo'n watersnood voor heel Nederland tot een minimum te beperken. Een langdurig en veelomvattend plan - het Deltaplan - voorzag in de bouw van stormvloedkeringen, dammen. sluizen en verhoogde dijken die het dreigende hoge water moeten keren.

    In dit boek beschrijven de publicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma die Deltawerken in een breed kader. Natuurlijk wordt de voorgeschiedenis beschreven, met de plannen die vroeger al zijn gemaakt om zuidwest Nederland te beschermen. De Watersnoodramp van 1953. De ontstaansgeschiedenis van het Deltaplan.
    Ook worden alle projecten uitgebreid beschreven. Maar daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de maatschappelijke en politieke achtergronden. Met een beschrijving van de beleidsrouten, het politieke spel dat is gespeeld om het milieu in de Oosterschelde. De politieke pressies, het gegoochel met miljoenen guldens.
    Voor het eerst zijn al die aspecten rond de Deltawerken compact in een boek verwerkt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors