IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrologisch jaarboek 1998
Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek 1998. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp.

Available in  Author | Dataset 
Document type: Annual report

Keywords
  Flow rate; Hydrometry; Inland waters; Inland waterways; Monitoring stations; Water levels; Belgium, Flanders [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Author  Top | Dataset 
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek

Abstract
  Het "Hydrologisch Jaarboek DIHO - 1998" bevat de waterstand- en, wanneer debietsbepalingen gebeuren, de debietgegevens van de hydrometrische stations opgenomen in de lijst van de gepubliceerde hydrometrische stations (blz. 5).
  De gegevens zijn samengebracht in jaaroverzichten met gemiddelde etmaal-, maand- en jaarwaarden.

  Naast deze gegevens vindt men voor ieder station eveneens bijkomende interessante hydrologische kenmerken.

  Voor de meeste stations worden ook de gemiddelde uurlijkse waterstanden en debieten bewaard.
  Deze waarden zijn niet opgenomen in dit jaarboek om de overzichtelijkheid ervan niet te schaden, maar kunnen steeds op verzoek verstrekt worden.

  Alle bovenvermelde waarden kunnen op verzoek ook op diskette verstrekt worden. De waterstand- en eventueel debietgegevens van een aantal andere hydrometrische stations, die beheerd worden door de dienst Hydrologisch Onderzoek maar niet gepubliceerd zijn in dit jaarboek, zijn eveneens op verzoek te bekomen.
  Dit geldt ook voor alle bijkomende inlichtingen.


Dataset
 • WL water levels Zeeschelde, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author | Dataset