VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Hot topics: Biodiversiteit

rss

Op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-06-02
Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan organismen. Allemaal kunnen ze potentieel interessante bioactieve verbindingen bevatten. Onder het motto “wie niet zoekt, niet vindt” ambieert het PROBIO-project om een selectie van mariene organismen uit de Belgische wateren intensief te gaan screenen op mogelijks interessante bioactieve moleculen. Het onderzoeksconsortium wil zo een essentiële kennisbasis leggen voor commerciële toepassingen in verschillende sectoren. ...

Oceaan-klimaat-nexus: belang van onderzoek naar rol oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

De tien meest opmerkelijke nieuwe mariene soorten van 2019

Toegevoegd op: 2020-03-19
Vandaag 19 maart is het World Taxonomist Appreciation Day en zetten we alle taxonomen in de bloemetjes: zij die dagdagelijks bezig zijn om soorten te ontdekken en beschrijven. Ook in zee leven nog veel voor de mens ongekende wezens! Elk jaar houdt het World Register of Marine Species (WoRMS) een verkiezing onder de 500 bijdragende experts naar hun favoriete nieuw ontdekte soort. Lees het verhaal achter elk van deze 10 nieuwe ontdekkingen en naamgeving! ...

DNA-paspoorten van bodemdieren vergemakkelijken opvolging gezondheid Noordzee - VIDEO

Toegevoegd op: 2020-03-19
Bodemdieren in de Noordzee monitoren vergt heel wat tijdrovende identificaties. Met DNA-barcodes gaat het veel accurater en efficiënter! In de video van het project GEANS - Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region - zie je hoe de 9 Europese partners DNA-paspoorten opstellen van Noordzeesoorten die bekend staan als gevoelige verklikkers voor veranderingen in zee en verstoring door menselijke activiteiten.

Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]