Een eeuw zeevisserij in België

Wie weet precies wat er 50 of zelfs 100 jaar geleden opgevist werd door onze vissers, of welke visgronden zij bezochten? Historische visserijgegevens onderbouwen het onderzoek naar de ‘historische ecologie’ (hoe zag onze zee er vroeger uit?) en het begrip van de ‘shifting baselines’. De historische context van onze zeevisserij is ook heel belangrijk als je het cultureel erfgoed van onze kustgemeenschap wil beschrijven. Het project ‘Een eeuw zeevisserij’ brengt data en informatie vanuit verschillende, gefragmenteerde bronnen, tot geïntegreerde vergelijkbare gegevens (inclusief kaart van de historische visgronden en handleiding).

Statistieken voor de commerciële soorten van de Belgische zeevisserij, data over de samenstelling en de waarde van de aanvoer, geografische informatie over de herkomst van de vangst en wetenschappelijke achtergrond.
Belgische vissersvloot: een zoek-interface voor de levensloop en karakteristieken van individuele vissersschepen in de Belgische zeevisserij sinds 1929 (in ontwikkeling).
Verzameling der Koninklijke wetten & besluiten en andere relevante wetgeving
Tijdslijn voor de reconstructie van de historiek van de Belgische (Vlaamse) zeevisserij (gebeurtenissen, wetgeving, technologische veranderingen,…).
Collectie van publicaties en andere bronnen die data of context hebben bijgedragen tot dit project.
Publicaties naar aanleiding van 'Een eeuw zeevisserij'.

Fotogalerij: historische foto's en filmfragmenten uit de Belgische zeevisserij; surf ook naar ‘Wetenschatten’ voor beeldmateriaal over de visserij uit historische literatuur en oude verspreidingskaarten van commerciële vissoorten uit The piscatorial atlas of the North Sea..' (Olsen 1883).
Partners en ondersteuning