small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Contact adressen

Meer informatie? Contacteer ons!


Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Provinciaal Ankerpunt Kust
Wandelaarkaai7, 8400 Oostende
T 059 34 21 47, F 059 34 21 31

Kathy Belpaeme • E kathy.belpaeme@kustbeheer.be
Hannelore Maelfait • E hannelore.maelfait@kustbeheer.be
Sylvia Theunynck • E sylvia.theunynck@kustbeheer.be
www.kustbeheer.be

Onze thematische sites:
www.lenteprikkel.be
www.dekustkijktverder.be
www.meeuwenindestad.be
www.kustbeheer.be/indicatoren
 

Partners in het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer


Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
T 050 40 34 52
Rik Samyn • E rik.samyn@west-vlaanderen.be
Peter Norro • E peter.norro@west-vlaanderen.be
 

Vlaamse Overheid


Agentschap voor Natuur en Bos, beheerregio Kustzone
Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries
T 050 45 42 50
Jean-Louis Herrier • E jeanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be
Ilse Killemaes • E ilse.killemaes@lne.vlaanderen.be
Hannah Vannieuwenhuyse • E hannah.vannieuwenhuyse@lne.vlaanderen.be
Evy Dewulf • E evy.dewulf@lne.vlaanderen.be
 

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende
T 059 55 42 14
Peter De Wolf • E peter.dewolf@mow.vlaanderen.be
Miguel Berteloot • E miguel.berteloot@mow.vlaanderen.be
 

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
T 059 34 21 30, F 059 34 21 31
Jan Mees • E jan.mees@vliz.be
Ann-Katrien Lescrauwaet • E annkatrien.lescrauwaet@vliz.be
 

Waarnemend lid binnen het Dagelijks Bestuur van het Coördinatiepunt
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat Generaal Leefmilieu, Sectie Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel
T 02 524 96 27
Michael Kyramarios • E michael.kyramarios@health.fgov.be
 
Contacteer webmaster | ©2003 Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008