small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Links

Partners
Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Vlaams Instituut voor de Zee
Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
MDK afdeling kust
Europese Unie
Links over duurzaamheidsbarometers
Duurzaamheidsbarometer Kortrijk
CEROI, City Environmental Indicators Encyclopedia,Encyclopedia of Urban Environment-Related Indicators.
Instellingen
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
SAIL
Vlerick Leuven Gent Management School
International Maritime Organization
l'Institut Franšais de l'Environnement - IFEN
Milieu-en Natuurcompendium (Rijksinstituut voor Milieu in Nederland)
Natuurrapport (Instituut voor Natuurbehoud)
Dataleveranciers
APS, Administratie Planning en Statistiek.
AVK, Administratie Wegen en Verkeer.
Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
Bonn Akkoord
CLO, Departement voor Zeevisserij
Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
INR,Instituut voor de Nationale Rekeningen.
Ministerie Vlaamse Gemeenschap ľ Landbouw en Visserij
Mobiliteitscel
NBB,Nationale Bank van BelgiŰ
NIS,Nationaal Instituut voor de Statistiek.
OVAM,Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
RSVZ, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
RSZ,Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Toegankelijkheidsbureau
VMM, Vlaamse Milieumaatschappij
Westkans
Wonen in Vlaanderen
Andere links
International Maritime Organization
Provincie West-Vlaanderen
Vlerick Leuven Gent Management School
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat Waterdienst
Netcoast
Europese Milieu Agentschap
Het EEA (European Environmental Agency) rapport : "Europe's Water: an indicator-based assessment"
Waterstat
De Kust toegankelijk voor iedereen
Het Leefmilieuportaal
GoGIS
Global reporting initiative
Contacteer webmaster | ©2003 Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008