small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Over ons

Onze globale doelstelling

Klik hier om onze brochure te bekijken

Duurzaam en ge´ntegreerd beheer van het kustgebied in BelgiŰ stimuleren en promoten. Het Co÷rdinatiepunt is hÚt aanspreekpunt voor al wie in de kustzone met sectoroverschrijdende themaĺs te maken krijgt.

Onze kust: een complex gebied

Vanaf het zeewater tot diep in de polders is de kustregio een uiterst waardevol gebied op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Maar tegelijk is het harmonieus samengaan tussen deze aspecten broos en gemakkelijk te verstoren. Om dit kostbare evenwicht te behouden is er nood aan visie, nauwe samenwerking, engagement en actie.

De kustzone kent namelijk een grote verscheidenheid aan activiteiten en functies die elkaar intens en merkbaar be´nvloeden. Om het hele kustecosysteem optimaal in stand te houden en te verbeteren is een geco÷rdineerde aanpak nodig. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle sectoren en de leefbaarheid van de kust in al haar aspecten.

Onze partners

  • de provincie West-Vlaanderen, die optreedt vanuit haar decretale taakstelling gebiedsgericht te werken;
  • De Vlaamse overheid, waarvan twee departementen partner zijn in het Co÷rdinatiepunt. (1) Departement Mobiliteit en Openbare werken, agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust, Afdeling Kust (2) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor Natuur en Bos, cel Kustzonebeheer;
  • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Even proeven van onze werking?

Maandelijks organiseren wij activiteiten. Bekijk onze activiteitenkalender op www.kustbeheer.be

De Kustatlas: rijkelijk ge´llustreerde atlas met prachtige fotoĺs en handig kaartmateriaal. www.kustatlas.be, de on-line versie van de kustatlas in vier talen. De site geeft de mogelijkheid om gegevens, GIS-kaarten en pdf-kaarten te downloaden.

Awards voor duurzame kustprojecten: hiermee wil het Co÷rdinatiepunt projecten steunen die op een originele en waardevolle manier bijdragen tot een beter kustbeheer. www.dekustkijktverder.be. De site geeft onder andere informatie over alle genomineerde projecten.

In het Kustkompas vind je cijfermateriaal als ondersteuning van het kustbeleid. Nog veel meer informatie worden gegeven op de bijbehorende website www.kustbeheer.be/indicatoren.

Hou je van een natuurlijk en leerrijk strand? Wij ook! Duurzaam strandbeheer krijgt onder andere tijdens de Lenteprikkel al onze aandacht. www.lenteprikkel.be.

Kunnen wij voor u iets doen? Neem contact op met ons!


Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Provinciaal Ankerpunt Kust
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
T 059 34 21 47, F 059 34 21 31
E: info@kustbeheer.be
 
Contacteer webmaster | ©2003 Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008