small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Opzet van de studie

Om een complexe materie als duurzaam kustbeheer transparanter en hanteerbaar te maken, ontwikkelde het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer een duurzaamheidsbarometer. Zo’n barometer bestaat uit een set gegevens of zogenaamde indicatoren die toelaten om complexe fenomenen op een eenvoudiger manier te beschrijven. Door een regelmatige evaluatie van de indicatoren kunnen we nagaan of een gebied evolueert in de richting van duurzaamheid of net niet.

De opbouw van een duurzaamheidsbarometer ging van start in 2000. In een eerste studie kreeg een visie met zes prioriteiten voor de kust vorm. De studie gaf ook een eerste aanzet tot de opmaak van een lijst van kustindicatoren. In 2001 zocht het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer via workshops de participatie van een zeventigtal kustactoren met een uiteenlopende invalshoek. Uiteindelijk selecteerden de kustactoren 21 indicatoren specifiek voor het opvolgen van duurzame ontwikkeling aan de kust.

Om de indicatoren van een duurzaamheidsbarometer onder de aandacht te brengen, werd er gekozen voor drie soorten van producten: de website, de technische fiche en het Kustkompas.

  • De website verleent vrij toegang tot de data, alsook tot de achtergrondinformatie, de technische fiches, e.a. Hij is voor iedereen toegankelijk en heeft een dynamisch karakter. Wanneer nieuwe data beschikbaar zijn, worden ze zo snel mogelijk op de website gezet.
  • Het Kustkompas een publicatie die de indicatoren bespreekt en ze probeert te kaderen in een ruimer beeld. De informatie uit de barometer wordt op een andere manier beschikbaar gesteld. In een handig overzicht kunnen in één oogopslag de trends van het voorbije jaar waargenomen worden. De publicatie kunt u altijd aanvragen via info@kustbeheer.be
  • De technische fiche is tijdelijk niet beschikbaar. Ze bevat gedetailleerde informatie per indicator voor die mensen die dieper wensen in te gaan op een bepaalde meting.

Na de eerste editie van het kustkompas werd er een aantal indicatoren gewijzigd of vervangen na evaluatie. Het doel van de indicator blijft behouden, maar de definitie ervan werd aangepast of afgestemd met andere indicatoren. De nieuwe en aangepaste indicatoren vindt u terug in de lijst onder ‘onze indicatoren’. Onder ‘Kustbarometer tot 2004’ vindt u de vorige weergave van de indicatoren terug.

Aan de tweede editie van het Kustkompas werd een hoofdstuk ‘Kustverdediging en klimaatswijziging’ toegevoegd. Het is de bedoeling om dit actuele thema nauwgezet op te volgen. Het extra hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd als de overige zes, die elk één prioriteit behandelen met een inleiding en de bespreking van een aantal relevante indicatoren.

Contacteer webmaster | ©2003 Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008