Maritiem Instituut
Maritiem Instituut


Belspo
Belspo


VLIZ
 
 
 
__________
 
 
 
Contact

 

Introductie

LECOFISH staat voor het gebruik van lokale ecologische kennis als bijdrage tot de ecosysteembenadering in een duurzaam visserijbeheer. Het project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid voor een periode van 2 jaar. Het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent is uitvoerder van het LECOFISH project.


Uit de SPSD II projecten, GAUFRE, BALANS en andere wetenschappelijke studies is het duidelijk geworden dat er nog steeds kenniskloven zijn in verband met de visserij in de Belgische Noordzee. De data van ICES voorziet niet in voldoende geografische gegevens die gebruikt kunnen worden voor een evenwichtig beheer van de visserij dat ook rekening houdt met lokale ecosystemen in de Belgische Noordzee. Dit betekent echter niet dat er geen informatie beschikbaar is over de lokale ecosystemen. Het probleem is dat deze gegevens en kennis vaak te vinden zijn bij experten onder de vorm van persoonlijke ervaring en vaardigheden; en dat deze niet makkelijk toegankelijk zijn voor wetenschappers, beleidsmakers en het brede publiek.