Maritiem Instituut
Maritiem Instituut


Belspo
Belspo


VLIZ
 
 
 
__________
 
 
 
Contact

 

Leden begeleidingscomité

Naam: Prof. Dr. Magda Vincx

Functie: Gewoon hoogleraar
Instelling: Vakgroep Biologie, afdeling Mariene Biologie – Universiteit Gent
E-mail: Magda.Vincx@UGent.be

Naam: Marijn Rabaut
Functie: phd. student
Instelling: Vakgroep Biologie, afdeling Biologie – Universiteit Gent
E-mail: Marijn.rabaut@UGent.be

Naam: Annemie Zenner
Functie: wetenschappelijk attaché
Instelling: ILVO
E-mail: annemie.zenner@ilvo.vlaanderen.be

Naam: Ann-Katrien Lescrauwaet
Functie: Verantwoordelijke Indicatoren
Instelling: VLIZ
E-mail: annkatrien.lescrauwaet@vliz.be

Naam: Nathalie De Snijder
Instelling: Natuurpunt
E-mail: nathalie.desnijder@natuurpunt.be

Naam: Ben Desmyter
Functie: Consulent
Instelling: Rederscentrale
E-mail: ben.desmyter@rederscentrale.be

Naam: Daan Delbare
Functie:
Instelling: ILVO
E-mail: daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be

Naam: Daniel Wintein
Functie: Voorzitter
Instelling: VFK
E-mail: voorzitter@vfk-vzw.be

Naam: David Cox
Functie: verantwoordelijke Federaal Wetenschapsbeleid
Instelling: Federaal Wetenschapsbeleid
E-mail: david.cox@belspo.be

Naam: Els Torreele
Functie: Msc. ir.
Instelling: ILVO
E-mail: els.torreel@ilvo.vlaanderen.be

Naam: Filip Volckaert
Functie: hoogleraar
Instelling: KULeuven
E-mail: filip.volckaert@bio.kuleuven.be

Naam: Hans Polet
Functie: dr. ir.
Instelling: ILVO
E-mail: hans.polet@ilvo.vlaanderen.be

Naam: Heidi Debergh
Functie: Wetenschappelijk medewerkster
Instelling: VLIZ
E-mail: Heidi.debergh@vliz.be

Naam: Jan Mees
Functie: Directeur
Instelling: VLIZ
E-mail: jan.mees@vliz.be

Naam: Kris Hostens
Functie: dr.
Instelling: ILVO
E-mail: kris.hostens@ilvo.vlaanderen.be

Naam: Leo Declercq
Instelling: West-Vlaanderen, Milieu-Educatie
E-mail: Leo.Declercq@west-vlaanderen.be

Naam: Steven Degraer
Instelling: MUMM
E-mail: S.Degraer@mumm.ac.be

Naam: Willy Versluys
Functie: Reder
Instelling: Visserij
E-mail: Willy@Versluys.net

Naam: Els Verfaillie
Functie: Dr.
Instelling: Vakgroep Geografie, Ugent
E-mail: els.verfaillie@UGent.be

Naam: Emiel Brouckaert
Functie: Directeur
Instelling: Rederscentrale
E-mail: emiel.brouckaert@rederscentrale.be

Naam: Guido Rappé
Functie:redactieraad
Instelling: Strandwerkgroep
E-mail: guido.rappe@br.fgov.be

Naam: Jean-Sébastien Houziaux
Instelling: Royal Belgian Institute of Natural Science
E-mail: Jean-Sebastien.Houziaux@naturalsciences.be

Naam: Kathy Belpaeme
Functie:coördinator
Instelling: Coördinatiepunt Duurzaam Kustzonbeheer
E-mail: kathy.belpaeme@kustbeheer.be

Naam: Tom Lenaerts
Functie:erfgoedonderzoeker maritiem erfgoed
Instelling: VIOE
E-mail: Tom.Lenaerts@rwo.vlaanderen.be

Naam: Benoit Beernaert
Functie: reder
Instelling: Visserij
E-mail: benoit.beernaert@telenet.be

Naam: Jean-François Verhegghen
Functie: Inspectie
Instelling: Vlaamse Overheid: Zeevisserij
E-mail: Jean-Francois.Verhegghen@lv.vlaanderen.be

Naam: Marc Welvaert
Functie: Gemeenschappelijk Visserijbeleid/Quota
Instelling: Vlaamse Overheid: Zeevisserij
E-mail: Marc.welvaert@lv.vlaanderen.be

Naam: Ronny De Ranter
Functie: voorzitter
Instelling: VVBZ
E-mail: ronny.de.ranter@telenet.be

Naam: Sofie Derous
Instelling: Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en Zeekanaal NV
E-mail: Sofie.Derous@WenZ.be

Naam: Vera van Lancker
Instelling: MUMM
E-mail: vera.vanLancker@mumm.ac.be