Maritiem Instituut
Maritiem Instituut


Belspo
Belspo


VLIZ
 
 
 
__________
 
 
 
Contact

 

Doelstellingen

De doelstelling van het project LECOFISH is zowel van theoretische als van praktische aard. De theoretische doelstellingen behelzen ten eerste het verbeteren van onze kennis over de lokale ecosystemen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ). Een tweede doestelling is het opbouwen van nieuwe en additionele informatie teneinde kenniskloven te dichten die bestaan vanuit Wetenschappelijk Ecologische Kennis (SEK). Gezamenlijk wordt getracht te komen tot een beter begrijpen van het complexe mariene ecosysteem.


De praktische doelstelling houdt de bijdrage in tot de ecosysteembenadering in het kader van een duurzaam visserijbeleid voor het Belgisch deel van de Noordzee.


Concreet zal mondelinge visserij– en ecosysteemgerelateerde data en informatie vergaard in het Belgisch Deel van de Noordzee overheen een periode van de laatste 50 jaar. Deze informatie zal verzameld worden aan de hand van Lokale Ecologische Kennis-methodologie waarbij gebruik zal gemaakt worden van interviews met zowel commerciële als recreationele vissers. Deze informatie laat toe de spatiale en temporele verdeling van de visserij-acitiviteiten en de hoeveelheid vis verder te analyseren in het BDNZ. Deze informatie zal vertaald worden in ruimtelijke kaarten voor het BDNZ.