Booronderzoek strand Raversijde

Eind 2015 en begin 2016 werd door het agentschap Onroerend Erfgoed booronderzoek uitgevoerd naar de Romeinse/Middeleeuwse site op het strand van Raversijde.  Deze site verdween eind jaren 70 onder het zand nadat de strandhoofden aangelegd werden. De handboringen werden op specifieke plaatsen uitgevoerd om extra informatie te krijgen over de bodemopbouw en de aanwezigheid van veen en/of oude veenwinningsputten. Die informatie is belangrijk als aanvulling ('ground-truth') op het eerder uitgevoerde geofysisch onderzoek van deze intertidale site door RCMG en Deltares.