Enkele veel voorkomende objecten gevonden langs de Belgische kust en in het Belgische deel van de Noordzee

Borstbeenwervel
Borstbeenwervel van woudolifant of wolharige mammoet, opgebaggerd uit havengeul van Zeebrugge, voor 1992
(Foto H. Denis, Agentschap Onroerend Erfgoed)

Ceramiekfragmenten
Ensemble van laatmiddeleeuwse ceramiekfragmenten, gevonden op het strand van Raversijde in de jaren ’70 van de 20ste eeuw
(Foto H. Denis, Agentschap Onroerend Erfgoed)

Kanonbal
IJzeren kanonbal, gevonden in 2013 op het strand van Wenduine
(Foto W. Hantson)

Mineraalwaterkruik
Mineraalwaterkruik in Rijnlands steengoed, midden 18de eeuw, duikonderzoek scheepswraksite op de Buiten Ratel zandbank
(Foto H. Denis, Agentschap Onroerend Erfgoed)

Mineraalwaterkruik, detail
Detail van de stempel van de mineraalwaterkruik waarop TRIER kan worden gelezen
(Foto H. Denis, Agentschap Onroerend Erfgoed)

IJzeren kanon
IJzeren kanon gevonden bij werken op het strand van Oostende-Oosteroever
(Foto K. Vandevorst, Agentschap Onroerend Erfgoed)
Reportage van FOCUS/WTV (27 maart 2014)

Romeinse amfoor
Romeinse amfoor in 1965 opgevist in de zone van de Fairy Bank en Westhinderbank
(Foto H. Vandevorst, Agentschap Onroerend Erfgoed)

Andere objecten die u zou kunnen vinden: vuurstenen werktuigen, onderdelen van vliegtuigwrakken, allerhande andere metalen voorwerpen, aardewerkfragmenten, fossiele beenderen, scheepshout,…