Ruimtelijke planning

Nood aan een ruimtelijk beleid voor de Noordzee

De Noordzee wordt zeer intensief gebruikt en weinigen die aan land wonen en werken beseffen dit. Er gebeurt heel wat op zee: visserij, scheepvaart, offshore industrie, windmolenparken, zandwinning, defensie en recreatie om de belangrijkste te noemen. Door al deze activiteiten neemt de totale claim t.a.v. de ruimte nog toe.
Er is daarom noodzaak aan een goed afgestemd ruimtelijk beleid, waarbij de economische ontwikkeling optimaal wordt gegarandeerd zonder degradatie van het milieu en met een minimum aan conflicten tussen gebruikers.

Masterplan Noordzee

In 2003 was België één van de eerste landen in Europa die een ruimtelijk plan voor de Noordzee ontwikkelde, het zgn. 'Masterplan Noordzee'.
In 2014 werd een bijgewerkt plan opgesteld, dat nog meer inzet op het volgen van een planningsproces (vergelijkbaar met wat er in de gewesten gebeurt op het vlak van ruimtelijke ordening).  Klik hier voor meer informatie over het nieuw ruimtelijk plan en de nieuwe wetgeving rond ruimtelijke planning van de Belgische Noordzee.

Onderwatererfgoed

In het oorspronkelijke Masterplan Noordzee van 2003 was het onderwatererfgoed geen focus. Nochtans wordt dit erfgoed meer en meer bedreigd door de stijgende druk van industriele expansie op zee.
In de nieuwe versie van 2014 daarentegen, werd onderwater cultureel erfgoed wel geïntegreerd in de annexen van de nieuwe wet.

Ondertussen ontvingen 2 wraksites gelegen in het Belgische deel van de Noordzee als eerste een erfgoedstatus, in de aanloop naar een toekomstige eventuele bescherming, namelijk de Britse torpedobootjager HMS Wakeful, gezonken bij een torpedo-aanval in 1940 en het Belgische West-hinder Lichtschip, gezonken na aanvaring in 1912.

Bijdrage van het project

Het project wil bijdragen aan de integratie van het volledige onderwater cultureel erfgoed in de feitelijke ruimtelijke planvorming in België.

Links