UNESCO Conventie voor onderwatererfgoed

Verschillende internationale verdragen werden recent in het leven geroepen om het marien archeologisch erfgoed te vrijwaren. Een van de belangrijkste internationale verdragen is de UNESCO Conventie uit 2001 voor de bescherming van het onderwatererfgoed.

De conventie wil door middel van internationale samenwerking de bescherming van erfgoed onder water garanderen, omdat andere zeerechtverdragen dat onvoldoende doen.

België heeft op 5 augustus 2013 deze conventie geratificeerd, en is daarmee het 45ste land dat deze voor het onderwater cultureel erfgoed zo belangrijke conventie bekrachtigt.

In december 2011 werd de tiende verjaardag van de UNESCO Conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed onderwater gevierd met een goed bijgewoond internationaal colloquium, gehouden te Brussel.

In 2012 was het precies 100 jaar geleden dat de Titanic verging. Sinds 15 april 2012 valt dit iconische scheepswrak ook de bescherming van de UNESCO-conventie vermits volgens UNESCO iets als marien erfgoed beschouwd wordt als zich 100 jaar of meer onder water bevindt, geheel of gedeeltelijk, doorlopend of afwisselend.