Resultaten

Voorbereidende studies

Bevraging stakeholders (WP2.2.1)

Overview acoustic techniques (WP1.1.2)

Overview non-conventional techniques (WP1.1.3)

Overview Lidar techniques (WP1.1.4)

Comparison geophysical techniques (WP1.1.5)

Analyse offshore testsites (WP1.2.1_A)

Analyse intertidale testsites (WP1.2.1_B)

Geofysische surveys op zee

Geofysische surveys op het strand

Hoogtemetingen juli-aug 2013 strand Raversijde (WP1.3.2_1)

Nonconventionele technieken strand Raversijde (WP1.3.3)

Hoogtemetingen mei 2016 strand Raversijde (WP1.3.2_2)

Lidar intensity analysis (WP1.3.6_A)

Vondsten in zee en intertidale zone

Gilson dreg survey Hinderbanken (WP1.1.1_Annex)

Paleontologische resten BCP (WP1.5.1A)

Strandprospecties Oostende oosteroever (WP1.2.1B Annex)

Wetgeving

Internationale wetgeving (WP2.1.1)

Nationale wetgeving (WP2.1.2)

Nationale wetgeving - updated 2016 (WP2.1.2 update)

Nationale wetgeving - bijkomende aanvulling (WP2.1.2 aanvulling)

Integration with terrestrial archeology (WP2.1.3)

Voorstel beheersbenadering voor gekende en ongekende sites (WP2.2.3, WP2.2.4)

Proposal for legislation on management (WP2.3.1)

Natrajecten omtrent management en wetgeving (WP2.4.2)

Natrajecten Publiekswerking (WP3.4)

Brochures en protocollen voor vondsten

Rapporten

Stand van zaken van de archeologische kennis en onderzoek van de site Raversijde-strand & annexen

De "Infobrochure voor wrakduikers" en "formulieren voor het monitoren van scheepswrakken"