Innovatief veldwerk Raversijde

In oktober 2016 zal Deltares veldmetingen uitvoeren met een innovatieve techniek op het strand van Raversijde. Het doel is om meer informatie te bekomen over de precieze opbouw van de ondergrond. De klassieke technieken worden hier vaak verstoord door de aanwezigheid van (biogeen) gas, afkomstig van ondiepe veenlagen. De innovatieve techniek maakt gebruik van een ander type akoestische golven, die ongevoelig zijn voor dit gas. Op land heeft deze techniek zich al bewezen in 2014, toen mooie resultaten werden bekomen op het drooggevallen strand van Raversijde. Onder water is de toepassing echter relatief nieuw. Bij het komende veldwerk worden de metingen uitgevoerd tijdens hoogwater. Akoestische ontvangers wordt tijdens laagwater op het strand gelegd en gefixeerd. Wanneer de apparatuur met het opkomende getij onder water komt te staan worden er vanaf een boot akoestische signalen uitgezonden. De opgevangen reflecties geven informatie over de opbouw van de ondergrond zonder dat het gas in de ondergrond de meetresultaten verstoort.