News

Wednesday, December 16, 2015

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs werd op 3 december 2015 door UNESCO een presentatie georganiseerd met betrekking tot het onderwater erfgoed ("Understanding the History of Climate Change and Sea Level Rise"). Tijdens deze presentatie werd door vooraanstaande wetenschappers en EU/UNESCO beleidsmensen het grote belang van onderwater erfgoed benadrukt als bron van informatie voor het verschaffen van een beter inzicht in de geschiedenis en gevolgen van klimaatverandering.

Wednesday, December 16, 2015

Op 1 Oktober 2015 werd  in het Europees Parlement een EU-UNESCO informatievergadering georganiseerd met betrekking tot marien erfgoed. Tijdens deze vergadering werden de laatste ontwikkelingen voorgesteld m.b.t.

Wednesday, December 16, 2015

De wetenschappelijke resultaten van het archeologisch onderzoek van de Maasvlakte 2 bij Rotterdam werden recent gebundeld in het (zeer lijvige) boek "Interdisciplinary archaeological research programme Maasvlakte 2, Rotterdam" (eds. J.M. Moree & M.M. Sier).

Wednesday, December 16, 2015

Het 6e Internationaal Congres voor Onderwater Archeologie (IKUWA6) vindt plaats van 28 november tot 2 december 2016 in het Western Australian Museum Fremante. Tijdens het congres worden een aantal sessies georganiseerd die betrekking hebben op begraven landschappen en prehistorische archeologie. Klik hier voor meer details.

Monday, December 14, 2015

Van 4 tot 8 mei is een unieke seismische test survey uitgevoerd op zee. Met behulp van een nieuw ontwikkeld multitransducer echosounder systeem (SES-2000 Quattro ©) werd een uiterst gedetailleerd, drie-dimensioneel beeld van de ondergrond verkregen.

Monday, November 23, 2015

Op 22 november 2015 verzorgde Onroerend Erfgoed samen met de projectpartners van het VLIZ een infostand in het Marien Station Oostende. Diverse archeologische vondsten uit zee, die het afgelopen jaar gemeld werden naar aanleiding van de wet betreffende de bescherming van het Cultureel Erfgoed Onderwater, werden tentoongesteld.

Monday, October 26, 2015

Archeologen van de Universiteit van Bradford voeren met gespecialiseerde onderzoeksschepen boringen uit in de Noordzee om met DNA-stalen het paleo-landschap van het Doggerland te reconstrueren. De stalen uit het sediment zullen worden vergeleken met onderzoeks-data en kaartmateriaal van energiebedrijven. Het team hoopt met een 3D kaart de rivieren, meren, heuvels en de kustlijn, zowel als de plantengroei te reconstrueren van Doggerland.

Monday, July 6, 2015

Tussen 4 en 8 mei werden op het strand van Raversijde hoogtemetingen uitgevoerd om de getijdenzone verder te onderzoeken. Tijdens de meetcampagne werden verschillende meettechnieken toegepast: mobiele laser scanning met behulp van een amfibievoertuig (Argo), fotomodellering met behulp van een kite-systeem, statische laser scanning, klassieke GNSS meting en klassieke robotic total station metingen.

Tuesday, May 19, 2015

Van 13 tot 17 april vond een nieuwe seismische survey plaats op zee. Het onderzoek werd uitgevoerd aan boord van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin. Het voornaamste doel van de seismische metingen was om het gebied rondom de Hinderbanken (en het aanpalende stuk naar de Franse grens toe) beter in kaart te brengen, en op die manier het huidige ondergrondmodel te verbeteren.

Saturday, May 16, 2015

Onroerend Erfgoed voert samen met de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen onderzoek naar de corrosie en het verval van stalen scheepswrakken gelegen in het Belgische deel van de Noordzee.

Monday, March 23, 2015

Van 23 tot 27 maart wordt een geofysische survey uitgevoerd op de Noordzee aan boord van het onderzoeksschip RV Belgica. Het doel van deze metingen is om uiteenlopende akoestische technieken te testen in gebieden waar veel microbieel (methaan)gas in de bodem zit.

Tuesday, March 17, 2015

Op 23 april 2015 organiseert het Maritiem Instituut van de Universiteit van Gent een workshop betreffende de juridische bescherming van onderwater cultureel erfgoed.

 

Thursday, November 27, 2014

This publication of the European Marine Board, containing the state of the art, key opportunities and recommendations to advance the European Continental Shelf Prehistoric Research, can be downloaded here.

Friday, November 21, 2014

Wat nu Noordzee is, was tot 10.000 jaar geleden nog een toendralandschap bewoond door wolharige mammoeten, holenleeuwen en prehistorische mensen. Als zichtbare getuigenis hiervan vinden zeevarenden en strandbezoekers aan onze kust vandaag nog mammoettanden, fossiele beenderen en artefacten allerhande. Uit een veel recenter verleden kennen we de resten van scheeps- en vliegtuigwrakken, potscherven en stenen pijpjes.

Tuesday, November 4, 2014

Op de SeArch-website kan sinds kort de interactieve tijdslijn geconsulteerd worden. Op deze tijdslijn kan je ontdekken hoe de kustlijn doorheen de tijd verandert als gevolg van de zeespiegelveranderingen. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt eveneens geduid welke vondsten men kan aantreffen in ons deel van de Noordzee en welke ouderdom deze hebben.

Tuesday, September 16, 2014

Op maandag 24 november heeft in het Provinciaal Hof in Brugge de Studiedag Archeologie en Onderwaterlandschap plaats.

Voor meer informatie en het voorlopige programma kan u terecht op deze pagina. Online inschrijven kan hier.

Wednesday, August 20, 2014

Op 29 en 30 april 2014 werden vanop het onderzoeksschip RV Belgica in het kader van het SeArch-project testen uitgevoerd met een door het VLIZ gemaakte dreg geïnspireerd op de dreg waarmee Gilson te werk ging: een soort eg met een net er achter. Het was de bedoeling om in 4 - op geologische gronden door het RCMG onderscheiden - zones van het Belgische deel van de Noordzee na te gaan wat op de bodem lag. Een soort archeologische prospectie maar dan onder water.

Thursday, August 14, 2014

UNESCO Platform Flanders and the Flemish UNESCO Commission have just published a beautiful brochure about the underwater heritage linked to World War I. The brochure was made following the UNESCO conference in Bruges from 26th to 28th June. The scientists of the SeArch project contributed to this conference, co-organized by the Governor of West-Flanders.

Friday, May 16, 2014

With the entering into force of the new law concerning the protection of the underwater cultural heritage dated 4th April 2014 (Royal Decree from 25th April 2014), 2 wreck sites located in the Belgian part of the North Sea were the first to receive heritage status in preparation for their possible future protection.

Friday, April 25, 2014

Rhuna, a toddler from the Freinetschool Triangel in Booischot discovered a fossil bone during a visit to the beach of Bredene. The discovery was recorded onto the SeArch website . Close study concluded that the bone appears to be the shoulder blade of an ox, possibly from the middle ages. Such findings, however small, can provide additional information about human activities of the past in this beach region.

Pages