STUDIEDAG - ARCHEOLOGIE EN ONDERWATERLANDSCHAP

maandag, 24 november 2014
Provinciaal Hof, Markt 3, Brugge

Begraven & verdronken getuigen uit een ver Noordzee-verleden

Tijdens de ijstijden was de Noordzee nog een droog liggend rivierenlandschap waarin mammoeten en prehistorische mensen zich thuis voelden. Later, toen de zeespiegel ging stijgen, raakte dit landschap en alle sporen van bewoning geleidelijk bedolven en bedekt met zand en Noordzeewater, een rijk archief toedekkend. Uit recentere tijden getuigen dan weer vondsten van scheepswrakken, amforen, baardmankruikjes en allerlei militaire restanten. Die worden met de regelmaat van de klok opgevist of door baggeraars of toevallige strandwandelaars ontdekt. Elk van die sporen vertelt een boeiend verhaal en voegt iets toe aan de kennis van ons eigen rijke verleden.

Vanuit het IWT-project SeArch (www.sea-arch.be) werken wetenschappers en andere zeegebruikers nu actief samen om deze kennis optimaal te ontsluiten. Tijdens de SeArch-studiedag krijgt u in een notendop de huidige kennis van zaken, zowel in het Belgisch deel van de Noordzee als in onze buurlanden. Tevens worden er een flink aantal posters voorzien alsook interactieve schermen met demonstraties.

Maar dit is niet alles. U krijgt op de studiedag ook de mogelijkheid om vondsten mee te brengen die u of uw familie/vrienden/buren deed op het strand of in zee (o.a. beenderen, fossielen, keramiek, mammoettanden, oorlogstuig etc). Ter plaatste zullen experten de vondsten bekijken en duiden. Nadien neemt u, gewapend met heel veel extra kennis, uw schat weer mee naar huis. Aarzel dus niet om uw ‘schat op zolder’ naar het Provinciaal Hof te brengen en te vernemen welk ‘vlees u in de kuip’ heeft!

Programma

08.30 Onthaal & registratie
09.00 Welkom (Jan Mees, Vlaams Instituut voor de Zee)

Sessie 1 – Algemeen kader

09.15 Voorstelling van het SeArch project (Tine Missiaen, UGent) 
09.30 The importance of submerged landscapes and underwater cultural heritage (Geoff Bailey, University of York) 
10.00 Wetgevend kader in België: wat zegt de wet over dit erfgoed? (Thary Derudder, UGent) 
10.30 Het BCP door een geologisch/archeologische bril (Maikel De Clercq, UGent) 
11.00 Koffiepauze

Sessie 2 – Case studies

11.30 Het Nederlands perspectief: de 2de Maasvlakte en zijn archeologische schatten (Andrea Otte, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (NL))
12.00 The UK experience in underwater heritage management (Chris Pater, English Heritage (UK))
12.30 Prehistorische landschappen, bewoning, migratie en kansen voor onderzoek in de zuidelijke Noordzee (Luc Amkreutz, Rijksmuseum van Oudheden (NL) & Bjørn Smit, Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed (NL))
13.00 Broodjeslunch

Sessie 3 – Vondsten

14.00 Scheeps- en andere wrakken (Sven Van Haelst, Agentschap Onroerend Erfgoed)
14.20 Fossielen (Jeroen Vermeersch, Agentschap Onroerend Erfgoed)
14.40 Strandvondsten (Marnix Pieters, Agentschap Onroerend Erfgoed)
15.00 Zeeschatten op zolder – interactief forum waarbij bezitters van zeevondsten informatie kunnen bekomen van diverse expertenpanels
 • Zaal 1 - Militaria
 • Zaal 2 - Botten en beenderen
 • Zaal 3 - Scherven en keramiek
 • Zaal 4 - Wrakken
 • Zaal 5 - Stenen en fossielen
16.30 Afsluiting en receptie

Posters 

 • De Clercq et al. - Het BCP - een verdronken landschap doorheen de tijd
 • De Clercq et al. - Landschap doorheen de tijd: Belgisch deel van de Noordzee
 • Derudder - Het wettelijk kader voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water in België
 • Incoul et al. - Mobiele laserscanning in het getijdegebied op het strand van Raversijde
 • Incoul et al. - Ruimtelijke data infrastructuur (SDI) en webgebaseerde GIS
 • Missiaen & Pieters - Prehistorische bewoning in de Noordzee
 • Pirlet et al. - De interactieve SeArch-tijdslijn
 • Vos et al. - Stapsgewijze geogenetische aanpak voor onderwater archeologie Haven van Rotterdam, Maasvlakte, Nederland 
 • Zurita Hurtado et al. - Comparative Seismic Source Study for Buried Palaeolandscape Investigations in the Southern North Sea 
 • SPLASHCOS - Discovering Europe's Submerged Prehistoric Landscapes 
 • SeArch project - Archeologisch Erfgoed in de Noordzee
  • SeArch - Archeologie in de Noordzee
  • Underwater Cultural Heritage ('SeArch') - Technological innovation, a legal framework and public access

De foto's van de studiedag, kan u hier bekijken.