Historische kaarten kustzone

In 2015 startte het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) samen met de Cultuurbibliotheek Brugge een project (gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen) waarbinnen historische kaarten van de kustzone, het Belgisch deel van de Noordzee en de monding van de Schelde digitaal worden ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een gestandaardiseerde wijze kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. 

De geometrische nauwkeurigheid van de kaarten wordt geanalyseerd in MapAnalyst.Van bepaalde kaarten worden eveneens zaken zoals de kustlijn gevectoriseerd en als shapefile aangeboden. Deze afgeleide producten en de relevante metadata worden in navolging van de open-data beweging vrij aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast zullen ook time-lapse filmpjes met de evolutie van delen van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld worden.

In de april 2016 zal de website van het initiatief gelanceerd worden. Mensen die graag op de hoogte willen gehouden worden kunnen alvast contact opnemen met Hans Pirlet ( ). De website zal zich richten op een brede waaier aan doelgroepen. De potentiële eindgebruikers betreffen wetenschappers en experten, heemkundige kringen, erfgoedorganisaties, musea, provinciale bezoekerscentra, kustgemeenten, (natuur- en milieu)educatie, etc.

Ook het SeArch-project levert een bijdrage aan het historische kaarten-initiatief. Zo zullen de paleogeografische kaarten van de kustzone, die opgemaakt werden in het kader van SeArch, gegeorefereerd worden aangeboden in HisGISkust.