Multibeamsurvey wrakken

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft afgelopen jaar verschillende multibeam surveys uitgevoerd aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. Met behulp van deze sonar techniek konden in totaal een zeventigtal scheepswrakken binnen het Belgische deel van de Noordzee in beeld gebracht worden. Op basis van deze multibeambeelden krijgt men een duidelijk zicht op de huidige toestand van deze wrakken. Daarnaast kan men door het vergelijken van beelden die genomen werden tijdens opeenvolgende jaren een idee krijgen van de veranderingen die er gebeuren aan of rondom scheepswraksites (erosie, verzanding, verval, …).