Twee geofysische anomalieën in de Boven-Zeeschelde verder archeologisch onderzocht

In augustus 2016 werden in het kader van het SeArch-project door het Agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met Waterwegen & Zeekanaal NV en Ghent Dredging 2 via sonaronderzoek gedetecteerde geofysische anomalieën in de Boven-Zeeschelde te Baasrode en te Mariekerke nader onderzocht met de bedoeling de eventuele erfgoedwaarde ervan te bepalen. Naast wetenschappelijk duikonderzoek werden er ook enkele grab samples genomen om een idee te krijgen van de aard, de omvang en de datering van de anomalieën. Te Baasrode (Briel) werden restanten gevonden van een midden 20ste-eeuwse steiger van de voormalige fabriek "Raffineries du Congo Belge" en in Mariekerke handelde het om de overblijfselen van een houten scheepswrak geladen met grote bekapte blokken Doornikse steen. Volgens de op dit moment beschikbare gegevens gaat het om een 19de-eeuws scheepswrak. Dit onderzoek is een ideale testcase om te zien wat er in de praktijk mogelijk is van archeologisch’ terreinonderzoek’ in een druk bevaren getijdenrivier met sterke stromingen en een onderwater zichtbaarheid van 0-2cm.

Sven Van Haelst

Foto: Agentschap Onroerend Erfgoed