Romeins en middeleeuws Domburg

Dankzij de mooie nazomer zijn de testmetingen met de multitransducer echosounder SES Quattro uiterst voorspoedig verlopen. Naast Oostende en Raversijde werd ook 2 dagen gemeten voor de kust bij Domburg (Walcheren, Nederland).

Vanaf het midden van de 17e eeuw zijn op het stelselmatig eroderende strand bij Domburg archeologische vondsten gedaan, daterend van het Neolithicum tot de middeleeuwen. Wellicht het bekendst is de Romeinse tempel met votiefaltaren voor de godin Nehalennia, maar minstens even belangwekkend zijn de uitgebreide, in 18e- en 19e-eeuwse bronnen beschreven restanten van een vroegmiddeleeuwse nederzetting en diverse grafvelden.

Het is onduidelijk in hoeverre restanten hiervan vandaag nog aanwezig zijn in de bodem. Op basis van de archeologische informatie werden daarom twee testzones afgebakend. In beide zones werd een grootmazig verkennend netwerk opgenomen; bijkomend werd ook een klein 3D netwerk opgenomen. Het onderzoek bij Domburg gebeurt in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Walcherse Archeologische Dienst.

De komende maanden worden de  gegevens van Oostende, Raversijde en Domburg verwerkt en geïnterpreteerd. De eerste resultaten worden verwacht in november-december 2016.