Seismische survey - Noordoostelijke hoek van het Belgisch Continentaal Plat

Van 9 tot 13 mei werd een nieuwe seismische survey uitgevoerd op zee. Het onderzoek werd uitgevoerd aan boord van het Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin. Het voornaamste doel van de seismische metingen was om het begraven prehistorische landschap in het noordoosten van het BCP in kaart te brengen. Tot nu toe was er zeer weinig informatie over deze uiterste hoek van het Belgisch deel van de Noordzee. Met deze nieuwe seismische gegevens hopen we een beter inzicht te krijgen in de evolutie van dit gebied  dat ooit deel uitmaakte van het stromingsgebied van de oude Rijn/Maas.