Verslag workshop juridische bescherming

Op 23 april 2015 werd door het Maritiem Instituut (UGent) een internationale workshop georganiseerd m.b.t. de bescherming van onderwater cultureel erfgoed (OCE) in Europa en daarbuiten. Tijdens deze workshop gaven verschillende experten uit België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten een overzicht van het juridisch kader in de desbetreffende landen, en in welke mate de juridische bescherming in de praktijk wordt toegepast op scheepswrakken en andere vormen van OCE. De presentaties werden gevolgd door een algemene discussie waarbij aandacht werd besteed aan 'best practices' uit de verschillende wetgevingen om zo de bestaande wetgeving voor de juridische bescherming van OCE  te verbeteren en de implementatie van de UNESCO 2001 Conventie te bevorderen. Download hier het programma en het eindverslag (in het Engels) van de workshop.