IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

ESHER milieu & natuur
www.esher.be

Info  Project 

Thesaurus terms (11) : ; Education; EIA; Energy; Environment management; Environmental protection; Filtration (water); Purification (water); Soil sanitation; Water management; Water treatment
Address:
Sint-Annaplein 33
9000 Gent
Belgium

Tel.: +32-(0)9-265 86 86
Fax: +32-(0)9-265 86 87
E-mail:
 
Type: Commercial

Abstract:
No english abstract available.

Project  Top 
  • Europese 'Vogel'-richtlijn 79/409/EEG en 'Habitat'-richtlijn 92/43/EEG: afbakenen van zoekzones ten behoeve van compensaties voor het areaalverlies in Zeebrugge van respectievelijk de speciale beschermingszone 'de Polders van de Oostkust' en …, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Project