IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Lebbe, Luc [ person on image ]

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Universiteit Gent; Vakgroep Geologie, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 46 53
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie; Onderzoeksgroep Grondwatermodellering, more

Projects (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Calibration of models for fresh and salt groundwater flow in the coastal plains between Calais and Cadzand and the influence of the expected sea level rise on this flow, more
 • Hydrogeological research by means of parameter identification in the Flemish coastal plain: contribution to an integrated and sustainable water management, more
 • Water catchment in the 21 century: evaluation of a number of innovative water catchment techniques for coastal areas in the framework of sustainable water policy, more

Publications (78)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 31 peer reviewed ) split up
 • Adams, R.; Lebbe, L.; van Holland, G.; De Vleeschauwer, P.; Van Crombrugge, W.; Sas, M. (2010). Dealing with salt intrusion and water shortage in the Seine Scheldt west connection, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-15], more
 • Auken, E.; Bosch, A.; Courtens, C.; Elderhorst, W.; Euwe, M.; Gunnink, J.; Hinsby, K.; Jansen, J.; Johnsen, R.; Kok, A.; Lebbe, L.; de Louw, P.; Noorlandt, R.; Oude Essink, G.; Pedersen, J.; Rasmussen, P.; Scheer, W.; Siemon, B.; Sonnenborg, T.; Sulzbacher, H.; Ullmann, A.; Vandenbohede, A.; Wiederhold, H. (2010). CLIWAT: a transnational project about climate change and coastal groundwater in the North Sea Region, in: Proceedings of SWIM 21: 21st salt water intrusion meeting. June 21-26, 2010. Azores, Portugal. pp. 89-92, more
 • Cosyns, E.; Courtens, C.; Lebbe, L.; Provoost, S.; Van Colen, C.; Agten, L.; Vincx, M.; Verbelen, D.; Lambrechts, J.; Zwaenepoel, A. (2014). Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin en Beheerplan voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde. Eindrapport. Studie in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst West-Vlaanderen. WVI/INBO/Universiteit Gent: Brugge. 252 pp., more
 • Courtens, C.; Berteloot, M.; Lebbe, L.; Vandenbohede, A. (2010). Fresh-salt water distribution in the Zwin estuary before and after the planned expansion, in: Proceedings of SWIM 21: 21st salt water intrusion meeting. June 21-26, 2010. Azores, Portugal. pp. 321-324, more
 • Denys, L.; Lebbe, L.; Sliggers, B.C.; Spaink, G.; Van Strijdonck, M.; Verbruggen, C. (1983). Litho- and biostratigraphical study of Quaternary deep marine deposits of the western Belgian coastal plain. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 92(2): 125-154, more
 • Devos, J.; Lebbe, L.; Raman, B. (1984). Een matematisch model van de grondwaterstromingen in het kwartaire reservoir ten oosten van De Haan. Tijdschr. BECEWA 77: 119-125, more
 • Devriese, G.-J.; Lebbe, L. (2013). Groundwater flow and saltwater distribution near a gully in the Zwin, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 42, more
 • Peer reviewed article El Halimi, N.; Chaouni Alia, A.; Lebbe, L.; Beeuwsaert, E.; Walraevens, K. (1999). The fresh-/salt-water flow and distribution in a cross-section through the dunes of Saidia Plain (north-eastern Morocco), in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4): pp. 205-211, more
 • Gaus, I.; Lebbe, L. (1996). Gebruik van geofysische boorgatparameters bij de interpretatie van een dubbele pompproef uitgevoerd te Ronse. Water 16(86): 3-11, more
 • Peer reviewed article Hermans, T.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; Martin, R.; Kemna, A.; Beaujean, J.; Nguyen, F. (2012). Imaging artificial salt water infiltration using electrical resistivity tomography constrained by geostatistical data. J. Hydrol. (Amst.) 438-439: 168-180. hdl.handle.net/10.1016/j.jhydrol.2012.03.021, more
 • Peer reviewed article Jebbari, I.; Lebbe, L. (1999). Numerical model of the unconfined aquifer of the Triffa Plain (Morocco), in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4): pp. 55-61, more
 • Peer reviewed article Kloppmann, W.; Van Houtte, E.; Picot, G.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; Guerrot, C.; Millot, R.; Gaus, I.; Wintgens, T. (2008). Monitoring reverse osmosis treated wastewater recharge into a coastal aquifer by environmental isotopes (B, Li, O, H). Environ. Sci. Technol. 42(23): 8759-8765. hdl.handle.net/10.1021/es8011222, more
 • Lebbe, L. (1973). Hydrogeologisch onderzoek van het duingebied te Oostduinkerke. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent. 105 + bijlagen pp., more
 • Lebbe, L. (1978). Hydrogeologie van het duingebied ten westen van De Panne. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Fakulteit der Wetenschappen: Gent. 164 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Lebbe, L. (1979). Litostratigrafie en hydraulische doorlatendheid van het freatisch reservoir te De Panne. Natuurwet. Tijdschr. 61(2-3): 29-58, more
 • Lebbe, L. (1981). The subterranean flow of fresh and salt water underneath the western Belgian beach. Rapp. Medd. - Sver. Geol. Unders. 27: 193-219, more
 • Lebbe, L. (1981). The subterranean flow of fresh and salt water underneath the western Belgian beach, in: Intruded and Relict Grounwater of Marine Origin. SWIM 81. Proceedings of Seventh Salt Water Intrusion Meeting, Uppsala, Sweden, 14-17 September 1981. Rapporter och Meddelanden, 27: pp. 193-219, more
 • Lebbe, L. (1983). Litho- and biostratigraphical study of Quaternary deep marine deposits of the western Belgian coastal plain: lithostratigraphy. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 92(2): 126, more
 • Lebbe, L. (1983). Mathematical model of the evolution of the fresh water lens under the dunes and beach with semi-diurnal tides. Geol. Appl. Idrogeol. 18(2): 211-226, more
 • Lebbe, L. (1984). Numerische simulatie van grondwaterkwaliteitsproblemen als hulp bij het beheer van de watervoorraden in het Vlaamse kustgebied. Tijdschr. BECEWA 76: 67-88, more
 • Peer reviewed article Lebbe, L. (1999). Parameter identification in fresh-saltwater flow based on borehole resistivities and freshwater head data. Adv. Water Resour. 22(8): 791-806, more
 • Lebbe, L. (2007). Zoetwaterhuishouding in kustgebied. Symposium presentation. Geologisch Instituut, Universiteit Gent: Gent. 44 slides pp., more
 • Lebbe, L. (2011). Invloed van menselijke ingrepen en klimaatverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51: pp. 13-14, more
 • Lebbe, L. (2011). Invloed van menselijke ingrepen en klimaatverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied [PRESENTATIE]. Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Cel Grondwatermodellering: Gent. 27 slides pp., more
 • Lebbe, L.; Pede, K.; Van Houtte, E. (1984). Analyse van pompproeven in een veellagig grondwaterreservoir met behulp van een matematisch model. Tijdschr. BECEWA 78: 1-15, more
 • Lebbe, L.; Van Camp, M.; Van Burm, Ph.; De Ceukelaire, M.; Wattiez, R.; De Breuck, W. (1988). Het grondwater in de paleozoische sokkel en in het landeniaan in West- en Oost-Vlaanderen. Water 7(40): 104-108, more
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; Van Meir, N.; Viaene, P. (2008). Potential implications of sea-level rise for Belgium. J. Coast. Res. 24(2): 358-366. dx.doi.org/10.2112/07A-0009.1, more
 • Lebbe, L.; Jonckheere, S.; Vandenbohede, A. (2008). Modeling of historical evolution of salt water distribution in the phreatic aquifer in and around the silted up Zwin estuary mouth (Flanders, Belgium), in: Proceedings of the SWIM 20: 20th Salt Water Intrusion Meeting. June 23-27, 2008. Naples, Florida, USA. pp. 141-144, more
 • Lebbe, L.; Lermytte, J.; Vandevelde, D.; Vandenbohede, A.; D’hont, D.; Thomas, P. (2008). Salt water intrusion modeling in the Flemish coastal plain based on a hydrogeological database, in: Proceedings of the SWIM 20: 20th Salt Water Intrusion Meeting. June 23-27, 2008. Naples, Florida, USA. pp. 286-289, more
 • Lebbe, L.; Vandenbohede, A.; Courtens, C.; Cosyns, E. (2009). Grondwaterstudie in kader van uitbreiding van het Zwin. Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Cel Grondwatermodellering: Gent. 50 pp., more
 • Lebbe, L.; De Breuck, W. (1980). Hydrochemie van de freatische waterlaag ten westen van De Panne. Tijdschr. BECEWA 58(5): 124-138, more
 • Lebbe, L.; De Breuck, W. (1980). Hydrogeologie van het duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke. Tijdschr. BECEWA 55: 33-45, more
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; De Ceunynck, R. (1980). Lithostratigrafie van het duingebied ten westen van De Panne. Professional Paper. Geological Survey of Belgium, 171. Mijnwezen - Aardkundige Dienst van België: Brussel. 31 pp., more
 • Lebbe, L.; Van Meir, N. (2000). Implications of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR) for Belgium, in: de la Vega-Leinert, A.C. et al. (Ed.) Proceeding of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and Adaptation to impacts of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR) Hamburg, Germany, 19 th -21 st June 2000. pp. 80-81, more
 • Lebbe, L.; Van Meir, N. (2000). Sensitivity analyses of pumping test in salt-fresh water aquifer: 2. Drawdown and joint confidence regions, in: Sadurski, A. (Ed.) Hydrogeology of the Coastal Aquifers: Proceedings of the 16th Salt Water Intrusion Meeting, Miedzyzdroje-Wolin Island (Poland) 12-15 June 2000. pp. 1-10, more
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; Walraevens, K. (1989). Hydrogeological SWIM-excursion to the western coastal plain of Belgium, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 359-375, 1 map, more
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; Walraevens, K. (1989). Hydrochemical study of a cross-section through the coastal plain and its surroundings near the French-Belgian border, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 56-64, more
 • Lebbe, L.; Walraevens, K.; Pede, K. (1989). Het probleem van lekkende peilbuizen bij de hydrogeologische studie van de zwarte sluispolder. Water 8(46): 102-107, more
 • Louwyck, A.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2005). The role of hydrogeological research in the realization of a combined pumping and deep infiltration system at the excavation ‘Duinenabdij’, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 317-326, more
 • Martens , K.; Walraevens, K.; Lebbe, L. (1995). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust. Deelstudie: Hydrogeologie. Synthese. Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde/AMINAL Afdeling Natuur: Gent. 29 pp., more
 • Van Camp, M.; Walraevens, K.; De Ceukelaire, M.; Van Burm, P.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (1989). Hydrochemie van de watervoerende lagen in de Paleozoïsche sokkel, in het Krijt en in het Landeniaan onder West-, Oost- en Frans Vlaanderen. Water 8(44): 25-30, more
 • Van Houtte, E.; Vanlerberghe, F.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (1995). Optilmalisatie van de drinkwaterproduktie in het duingebied van de Westelijke Vlaamse kustvlakte. Water 35(81): 81-83, more
 • Van Houtte, E.; Lebbe, L.; Zeuwts, L.; Vanlerberghe, F. (2002). Concept for development of sustainable drinking-water production in the Flemish coastal plain based on integrated water management, in: Boekelman, R.H. et al. (Ed.) Proceedings SWIM17 Delft 2002: Proceedings of the 17th Salt Water Intrusion Meeting, Delft 6-10 May 2002. pp. 350-366, more
 • Peer reviewed article Van Meir, N.; Lebbe, L. (1999). Simulations of evolution of salt-water distribution in young dunes near the French-Belgian border, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4): pp. 105-113, more
 • Van Meir, N.; Lebbe, L. (2002). 3D-simulering van de effecten van een zeespiegelstijging op de verdeling van zoet en zout water rond De Haan, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-10, more
 • Van Meir, N.; Lebbe, L. (2002). 3D density-dependent modelling of sea-level rise scenarios around De Haan (Belgium), in: Boekelman, R.H. et al. (Ed.) Proceedings SWIM17 Delft 2002: Proceedings of the 17th Salt Water Intrusion Meeting, Delft 6-10 May 2002. pp. 73-81, more
 • Van Meir, N.; Lebbe, L.; Oude Essink, G.H.P. (2000). Sensitivity analyses of a pumping test in a fresh-salt water aquifer: 1. Concentration changes, in: Sadurski, A. (Ed.) Hydrogeology of the Coastal Aquifers: Proceedings of the 16th Salt Water Intrusion Meeting, Miedzyzdroje-Wolin Island (Poland) 12-15 June 2000. pp. 1-12, more
 • Vandenbohede, A.; Linster, T.; Lebbe, L. (2005). Modelling of density dependent groundwater flow in the south-western Belgian coastal plain, in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 207-214, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Luyten, K.; Lebbe, L. (2008). Effects of global change on heterogeneous coastal aquifers: A case study in Belgium. J. Coast. Res. 24(2B): 160-170. dx.doi.org/10.2112/05-0447.1, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Van Houtte, E.; Lebbe, L. (2008). Groundwater flow in the vicinity of two artificial recharge ponds in the Belgian coastal dunes. Hydrogeol. J. 16(8): 1669-1681. dx.doi.org/10.1007/s10040-008-0326-x, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; Gysens, S.; Delecluyse, K.; DeWolf, P. (2008). Salt water infiltration in two artificial sea inlets in the Belgian dune area. J. Hydrol. (Amst.) 360(1-4): 77-86. hdl.handle.net/10.1016/j.jhydrol.2008.07.018, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Van Houtte, E.; Lebbe, L. (2008). Study of the feasibility of an aquifer storage and recovery system in a deep aquifer in Belgium. Hydrol. Sci. J. 53(4): 844-856. hdl.handle.net/10.1623/hysj.53.4.844, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Van Houtte, E.; Lebbe, L. (2009). Sustainable groundwater extraction in coastal areas: a Belgian example. Environ. Geol. 57(4): 735-747. dx.doi.org/10.1007/s00254-008-1351-8, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Van Houtte, E.; Lebbe, L. (2009). Water quality changes in the dunes of the western Belgian coastal plain due to artificial recharge of tertiary treated wastewater. Appl. Geochem. 24(3): 370-382. dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2008.11.023, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; Adams, R.; Cosyns, E.; Durinck, P.; Zwaenepoel, A. (2010). Hydrogeological study for improved nature restoration in dune ecosystems–Kleyne Vlakte case study, Belgium. J. Environ. Manage. 91(11): 2385-2395. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jenvman.2010.06.023, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Courtens, C.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (2010). Fresh-salt water distribution in the central Belgian coastal plain: an update. Geol. Belg. 11(3): 163-172, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Hinsby, K.; Courtens, C.; Lebbe, L. (2011). Flow and transport model of a polder area in the Belgian coastal plain: example of data integration. Hydrogeol. J. 19(8): 1599-1615. hdl.handle.net/10.1007/s10040-011-0781-7, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2000). Water quality distribution in the eastern coastal plain of Belgium: influence of intercalated peat beds, in: Sadurski, A. (Ed.) Hydrogeology of the Coastal Aquifers: Proceedings of the 16th Salt Water Intrusion Meeting, Miedzyzdroje-Wolin Island (Poland) 12-15 June 2000. pp. 133-140, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2002). 3D density dependent numerical model of a tracer test performed in the Belgian coastal plain, in: Degryse, P. et al. (Ed.) Contributions to the geology of Belgium and Northwest Europe: Proceedings of the first Geologica Belgica International Meeting, Leuven, 11-15 September 2002. pp. 223-226, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2002). Numerical modelling and hydrochemical characterisation of a fresh-water lens in the Belgian coastal plain. Hydrogeol. J. 10(5): 576-586, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2002). Performance and interpretation of a tracer test in the Belgian coastal plain, in: Boekelman, R.H. et al. (Ed.) Proceedings SWIM17 Delft 2002: Proceedings of the 17th Salt Water Intrusion Meeting, Delft 6-10 May 2002. pp. 275-282, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2003). Combined interpretation of pumping and tracer tests: theoretical considerations and illustration with a field test. J. Hydrol. (Amst.) 277(1-2): 134-149, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2003). Simultaneous interpretation of drawdown and concentration data during tracer tests: sensitivity analyses, in: Kovar, K. et al. (Ed.) Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: A Few Steps Closer to Reality. Proceedings of ModelCARE'2002, Prague, Czech Republic, 17-20 June 2002. IAHS-AISH publication, 277: pp. 425-430, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2005). Density dependent groundwater flow model of the shore and dune area of the Westhoek nature reserve (Belgium), in: Araguás, L. et al. (Ed.) Groundwater and saline intrusion: selected papers from the 18th Salt Water Intrusion Meeting: 18 SWIM, Cartagena (Spain), 31 May to 3 June 2004. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Hidrogeologia y Aguas Subterraneas, 15: pp. 197-205, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2006). Identification of chemical reactions and their reaction rate coefficients with push-pull tests, in: Bierkens, M.F.P. et al. (Ed.) Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: From Uncertainty to Decision Making. Proceedings of ModelCARE'2005, The Hague, The Netherlands, June 2005). IAHS-AISH publication, 304: pp. 46-51, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2006). Occurrence of salt water above fresh water in dynamic equilibrium in a coastal groundwater flow system near De Panne, Belgium. Hydrogeol. J. 14(4): 462-472, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2008). Zoet-zout verdeling onder het strand: niet zo evident als het lijkt. Stromingen: Vakblad voor Hydrologen 14(2): 17-26, more
 • Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2010). Impact of climate change on the phreatic aquifer of the western Belgian coastal plain, in: Proceedings of SWIM 21: 21st salt water intrusion meeting. June 21-26, 2010. Azores, Portugal. pp. 297-300, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2010). Recharge assessment by means of vertical temperature profiles: analysis of possible influences. Hydrol. Sci. J. 55(5): 792-804. hdl.handle.net/10.1080/02626667.2010.490531, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2011). Heat transport in a coastal groundwater flow system near De Panne, Belgium. Hydrogeol. J. 19(6): 1225-1238. hdl.handle.net/10.1007/s10040-011-0756-8, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2012). Groundwater chemistry patterns in the phreatic aquifer of the central Belgian coastal plain. Appl. Geochem. 27(1): 22-36. dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2011.08.012, more
 • Peer reviewed article Walraevens, K.; Van Camp, M.; De Ceukelaire, M.; Van Burm, P.; Lebbe, L.; De Breuck, W.; Gerard, P.; Verplaetse, H. (1989). Hydrochemisch onderzoek van de gedeeltelijk afgesloten watervoerende lagen van de sokkel, het Krijt en het Landeniaan onder West-, Oost- en Frans-Vlaanderen. Natuurwet. Tijdschr. 71(2): 53-73, more
 • Peer reviewed article Walraevens, K.; Lebbe, L.; Pede, K. (1989). Hydrogeological SWIM-excursion to the Black-Sluice polder area in the Flemish Valley of Belgium, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 376-395, more
 • Peer reviewed article Walraevens, K.; Lebbe, L. (1989). Groundwater quality in the Tertiary Ledo-Paniselian aquifer in Belgium as a result of fresh-water intrusion into sediments in chemical equilibrium with the sea, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 30-44, more
 • Peer reviewed article Zeuwts, L.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (1989). Hydrochemistry of pore water from fine-grained sediments (clay, silt, peat) in the southern part of the western Belgian coastal plain: the Yser plain, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 95-106, more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Langohr, R.; Ampe, C.; Lebbe, L.; Vanderbohede, A.; Lambrechts, J.; Vandendriesche, B. (2005). Integrale gebiedsvisie voor het Vlaams Natuurreservaat "De Zwinduinen en -polders" te Knokke-Heist, met aandacht voor het recreatief medegebruik: tussentijds rapport. Voorlopige versie 21 december 2005. West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Brugge. 317 pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J.; Ampe, C.; Langohr, R.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2007). Integrale gebiedsvisie en beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat "De Zwinduinen en -polders" te Knokke - Heist, met aandacht voor het recreatief medegebruik: Eindrapport. Aeolus/Agentschap voor Natuur en Bos/Cel Kust/Universiteit Gent/West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Brugge. 355, bijlagen, kaarten [4 volumes] pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J.; Ampe, C.; Termote, J.; Waeyaert, P.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; van Ranst, E.; Langohr, R. (2008). Gebiedsvisie voor de fossiele duinen van Adinkerke, inclusief beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied Carbour en deelgebied Garzebekeveld. Deel 1. Inventaris; Delen 2-3-4. Doelstelling, knelpunten en beheer; Kaartenbundel. Aeolus/Agentschap voor Natuur en Bos/Universiteit Gent/WVI: Brugge. 3 vols. pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects