IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Belpaire, Claude

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
  Direct contact at institute:
  Duboislaan 14
  1560 Groenendaal
  Tel.: +32-(0)2-658 04 11
  GSM: +32-(0)475-67 89 92
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, more
  Function: Associated researcher


Projects (21)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • A historical reference framework for the fish populations of the Scheldt basin, more
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, deel visfauna, more
 • De Europese paling in Vlaanderen en Europa, more
 • Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, more
 • Eel Sampling for inland fisheries, more
 • Fish assesment method for the evaluation of the ecological quality of European running waters, more
 • Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations, more
 • Management of the European Eel : establishment of a recruitement monitoring system, more
 • Monitoring van vismigratie, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • Ondersteunend studiewerk en verdere karakterisatie van de Vlaamse toestand inzake hormoonverstoring, more
 • Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, more
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, more
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, more
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - project Fish Guard - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), more
 • Polluenten in vis - Bepaling van zware metalen in vis uit Vlaamse oppervlaktewateren., more
 • Progressive extinction of the eel: biological basis for a national recovery plan, more
 • Soortbeheers- en beschermingsplan voor de Europese paling in het kader van het Europees beleid, more
 • Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, more
 • Verspreiding en status van vis, more

Datasets (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Eel pollution data from Lake Weerde (Zemst), more
 • Monitoring network freshwater fish Flanders; Eel pollutant monitoring network, more

Publications (124)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 45 peer reviewed ) split up
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, more
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.L.M.; Breine, J.J.; Maes, J.; Simoens, I.; Ercken, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.; De Pauw, N. (2002). Referenties voor een visindex. Landschap 19(1): 59-61, more
 • Peer reviewed article Audenaert, V.; Huyse, T.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2003). Spatio-temporal dynamics of the parasitic nematode Anguillicola crassus in Flanders, Belgium. Dis. Aquat. Org. 56(3): 223-233. dx.doi.org/10.3354/dao056223, more
 • Belpaire, C. (2002). Monitoring van de glasaalrekrutering in Belgie. IBW.Wb.V.WR., 2002(87). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 22 pp., more
 • Belpaire, C. (2004). Scheldevissen anno 1900. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 33 slides pp., more
 • Belpaire, C. (2006). Report on the eel stock and fishery in Belgium 2005, in: Report of the 2006 session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on Eels. Rome, 23–27 January 2006. Eifac occassional paper, 38(ICES CM 2006/ACFM:16): pp. 217-241, more
 • Belpaire, C. (2008). Report on the eel stock and fishery in Belgium 2007, in: Report of the 2008 session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on Eels, Leuven, Belgium, 3–9 September 2008. CM Documents - ICES, CM 2008(ACOME:15): pp. 368-410, more
 • Belpaire, C. (2008). Summary, conclusions and recommendations, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 317-350, more
 • Belpaire, C. (2008). Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang? Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2. PhD Thesis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. ISBN 978-90-8649-184-1. 459, III annexes pp., more
 • Belpaire, C. (2008). Introduction, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 3-12, more
 • Belpaire, C.; Tops, A.; Verdonck, W.; Ollevier, F.P. (1989). Growth and survival of silo-cultured elvers (Anguilla anguilla L.) (Abstract), in: De Pauw, N. et al. (Ed.) Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 1. pp. 105, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; De Charleroy, D.; Thomas, K.; Van Damme, P.; Ollevier, F.P. (1989). Effects of eel restocking on the distribution of the swimbladder nematode Anguillicola crassus in Flanders, Belgium. J. Appl. Ichthyol. 5(3): 151-153, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; van Vlasselaer, L.; Podoor, N.; Ollevier, F.P. (1990). Short note on pond culture experiments with glass eel of the European eel (Anguilla anguilla L.). Int. Rev. gesamten Hydrobiol. 75(6): 893-894. dx.doi.org/10.1002/iroh.19900750642, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Smolders, R.; Vanden Auweele, I.; Ercken, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Ollevier, F.P. (2000). An index of biotic integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies. Hydrobiologia 434(1-3): 17-33. dx.doi.org/10.1023/A:1004026121254, more
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Verbiest, H.; De Boeck, G.; Bervoets, L.; Ovidio, M.; Philippart, J.C.; Doignon, G.; Gérard, P. (2006). EELBASE: a 4-year eel research proposal submitted to the Belgian Research Programme "Science for a Sustainable Development", in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 194-195, more
 • Belpaire, C.; De Cooman, W.; Goemans, G.; Onkelinx, T.; Quataert, P. (2006). Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet: een tandem voor de waterbodemsanering, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1): pp. 1-8, more
 • Belpaire, C.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K. (2007). Pollution fingerprints in eels as models for the chemical status of rivers, in: Belpaire, C. (2008). Zendingsverslag : ICES Symposium : Environmental indicators. Zendingsverslagen van het instituut voor natuur- en bosonderzoek, 2008(10): pp. 10-27, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K. (2008). Pollution fingerprints in eels as models for the chemical status of rivers. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 65(8): 1483-1491. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsn112, more
 • Belpaire, C.; Derwich, A.; Goemans, G.; Van Thuyne, G.; Cooreman, K.; Guns, M.; Ollevier, F.P. (2008). Intra lake spatial variations in pollution patterns of eel, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 191-199, more
 • Belpaire, C.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K. (2008). Pollution fingerprints in eels as models for the chemical status of rivers, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 201-218, more
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Evans, D.; Ciccotti, E.; Poole, R. (2008). Towards a European Eel Quality Database, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 289-298, more
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; de Boer, J. (2009). The survival of the fattest - Dalend vetgehalte luidt einde van de paling in. Eos (januari): 97-99, more
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Maes, G.; Hoffmann, M. (2009). Gaat de paling naar de haaien?, in: De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24: pp. 2-7, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Roosens, L.; Neels, H.; Covaci, A. (2011). What can we learn from monitoring PCBs in the European eel? A Belgian experience. Environ. Int. 37(2): 354-364. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2010.10.006, more
 • Belpaire, C.; Stevens, M.; Breine, J.; Verreycken, H.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; Roland, K.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2013). Report on the eel stock and fishery in Belgium 2012/2013, in: Report of the Joint EIFAAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL), 18–22 March 2013 in Sukarietta, Spain, 4–10 September 2013 in Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:18): pp. 227-270, more
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Roland, K.; Kestemont, P.; Bervoets, L.; Darchambeau, F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2015). Report on the eel stock and fishery in: Belgium 2014/'15. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 71 pp., more
 • Belpaire, C.; De Charleroy, D. (Ed.) (1985). Onderzoek naar de gezondheidstoestand van vissen bestemd voor uitzetting. Laboratorium voor Ekologie en Faunabeheer: Leuven. 32 pp., more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Geeraerts, C. (2010). The eel in a polluted world: survival of the fattest, in: Barr, D. (Ed.) (2009). Confluence of Ideas: Evolving to meet the challenges of global change. Proceedings of the 35th IAMSLIC Annual Conference and 13th Biennial EURASLIC Conference, held 27 September - 1 October 2009. IAMSLIC Conference Series, 35: pp. 7-15, more
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2006). Eels : contaminant cocktails pinpointing environmental contamination. CM Documents - ICES, CM 2006(J:12). ICES: Copenhagen. 16 pp., more
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2006). Eels: contaminant cocktails pinpointing environmental contamination, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 185-186, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Goemans, G. (2007). Eels: contaminant cocktails pinpointing environmental contamination. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 64(7): 1423-1436. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsm121, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Goemans, G. (2007). The European eel Anguilla anguilla, a rapporteur of the chemical status for the Water Framework Directive? Vie Milieu (1980) 57(4): 235-252, more
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2008). Eels as chemical bioindicators for the Water Framework Directive, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 255-287, more
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2008). Eels: contaminant cocktails pinpointing environmental contamination, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 229-253, more
 • Belpaire, C.G.J.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K.; Hagel, P.; de Boer, J. (2008). Decreasing eel stocks: survival of the fattest?, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 115-143, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.G.J.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K.; Hagel, P.; de Boer, J. (2009). Decreasing eel stocks: survival of the fattest? Ecol. Freshw. Fish. 18(2): 197-214. dx.doi.org/10.1111/j.1600-0633.2008.00337.x, more
 • Peer reviewed article Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; De Vocht, A.; De Henauw, S. (2005). PCB exposure through eel consumption in sport fishers as compared to the general population: a probabilistic approach. Organohalogen Compounds 67: 1737-1740, more
 • Peer reviewed article Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.L.; De Henauw, S. (2006). Polychlorinated biphenyl (PCB) exposure through eel consumption in recreational fishermen as compared to the general population, using a probabilistic approach. Food Chem. Toxicol. 24: 1386-1393, more
 • Peer reviewed article Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De Vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.L.; De Henauw, S. (2007). Probabilistic approach to polychlorinated biphenyl (PCB) exposure through eel consumption in recreational fishermen vs. the general population. Food Addit. Contam. 24(12): 1-8. dx.doi.org/10.1080/02652030701459848, more
 • Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De Vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.; De Henauw, S. (2008). Polychlorinated biphenyl exposure through eel consumption in recreational fishermen, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 301-315, more
 • Breine, J.; Goethals, P.; Simoens, I.; Ercken, D.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Belpaire, C.; De Pauw, N.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2001). De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 173, appendices pp., more
 • Peer reviewed article Breine, J.; Simoens, I.; Goethals, P.; Quataert, P.; Ercken, D.; Van Liefferinghe, C.; Belpaire, C. (2004). A fish-based index of biotic integrity for upstream brooks in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 522(1-3): 133-148. dx.doi.org/10.1023/B:HYDR.0000029991.42922.a4, more
 • Peer reviewed article Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2007). A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 575(1): 141-159. dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0357-z, more
 • Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2009). A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium), in: Breine, J. Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium) = Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België). Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.1: pp. 131-156, more
 • Breine, J.; Stevens, M.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2010). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2008-2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.13. INBO: Brussel. 34 pp., more
 • Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2011). Visbestandopnames in de Zenne stroomafwaarts Brussel 2007-2010. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.10. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 21 pp., more
 • Breine, J.; Belpaire, C. (1999). Waterverontreiniging. Visindex. MIRA-T 1999. IBW.Wb.BR., 99.39. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , more
 • Peer reviewed article Brosens, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Desmet, P.; Verreycken, H. (2015). VIS - A database on the distribution of fishes in inland and estuarine waters in Flanders, Belgium. ZooKeys 475(475): 119-145. dx.doi.org/10.3897/zookeys.475.8556, more
 • Peer reviewed article Byer, J.D.; Alaee, M.; Brown, R.S.; Lebeuf, M.; Backus, S.; Keir, M.; Pacepavicius, G.; Casselman, J.; Belpaire, C.; Oliveira, K.; Verreault, G.; Hodson, P.V. (2013). Spatial trends of dioxin-like compounds in Atlantic anguillid eels. Chemosphere 91(10): 1439-1446. dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.01.062, more
 • Claeys, S.; Steurbaut, W.; Vergucht, S.; Theuns, L.; De Cooman, W.; Belpaire, C.; De Wulf, E.; Wustenberghs, H.; Eppinger, R.; Van Damme, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; De Have, H.; De Coen, W.; Peeters, B.; Overloop, S. (2006). MIRA Achtergronddocument 2005: Verspreiding van bestrijdingsmiddelen. [S.n.]: [s.l.]. 108 pp., more
 • Cuveliers, E.; Stevens, M.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2007). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2006. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.48. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 42 pp., more
 • de Boer, J.; Belpaire, C.; Van Baxtel, T.; Geeraerts, C.; Hagel, P. (2009). Geslachtsverandering door verontreiniging? Minder vette paling, oorzaak en gevolg. Visserijnieuws 2009(27 januari): 2 pp, more
 • Peer reviewed article De Charleroy, D.; Grisez, L.; Thomas, K.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1990). The life cycle of Anguillicola crassus. Dis. Aquat. Org. 8: 77-84, more
 • Peer reviewed article De Jonge, M.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; De Cooman, W.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Ecological impact assessment of sediment remediation in a metal-contaminated lowland river using translocated zebra mussels and resident macroinvertebrates. Environ. Pollut. 171: 99-108. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.07.038, more
 • De Raeymaecker, B.; Provoost, J.; Den Hond, E.; Geuzens, P.; Desmedt, M.; Roekens, E.; Theuns, I.; De Cooman, W.; Detemmerman, L.; Eppinger, R.; Van Damme, M.; De Temmerman, L.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Ceenaeme, J.; Dedecker, D.; De Naeyer, F.; Dries, V.; Gommeren, E.; Van Dijck, W.; Van Dyck, E.; D'Have, H.; Peeters, B. (2005). MIRA Achtergronddocument 2005: Verspreiding van zware metalen. [S.n.]: [s.l.]. 86 pp., more
 • Decleer, K.; Anselin, A.; Bauwens, D.; Ronse, A.; Van Landuyt, W.; Stieperaere, H.; Coeck, J.; Buysse, D.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Stienen, E.; Courtens, W.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Thomaes, A.; De Knijf, G. (2007). Dieren en planten: Bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 361-419, more
 • Denayer, B.; Belpaire, C. (1992). Glasaalmigratie in Vlaanderen tijdens het voorjaar 1992. Inst voor bosbouw en wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 34 pp., more
 • Peer reviewed article Denayer, B.; Belpaire, C. (1996). Bottle-necks for restoration of the eel population, Anguilla anguilla (L.) of the river Yser basin (Flanders). Arch. Ryb. Pol. 4(2a): 175-186, more
 • Denayer, B.; Belpaire, C. (1997). De visfauna op de IJzer in 1996. Water 16(97): 291-300, more
 • Denayer, B.; Belpaire, C. (1997). De visfauna op de IJzer in 1996, in: Referaten van de internationale studiedag 'Naar een integraal waterbeleid in het Ijzerbekken', Diksmuide, 28 november 1997. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 16(97): pp. 291-300, more
 • Peer reviewed article Geeraerts, C.; Ovidio, M.; Verbiest, H.; Buysse, D.; Coeck, J.; Belpaire, C.; Philippart, J.-C. (2007). Mobility of individual roach Rutilus rutilus (L.) in three weir-fragmented Belgian rivers. Hydrobiologia 582(1): 143-153. dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0561-x, more
 • Peer reviewed article Geeraerts, C.; Focant, J-F; Eppe, G.; De Pauw, E.; Goemans, G.; Belpaire, C. (2008). Levels of PCDD/FS and DL-PCBS in yellow eel from eight Belgian water bodies. Organohalogen Compounds 70: 1157-1160, more
 • Geeraerts, C.; Belpaire, C. (2008). Effects of contaminants on the eel: a review, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 85-112, more
 • Peer reviewed article Geeraerts, C.; Belpaire, C. (2010). The effects of contaminants in European eel: a review. Ecotoxicology 19(2): 239-266. dx.doi.org/10.1007/s10646-009-0424-0, more
 • Germonpré, E.; Denayer, B.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1994). Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse gewest en preliminair onderzoek naar de schade van diverse pomptypes op vissen na gedwongen blootstelling. Instituut voor Bobsbouw en Wildbeheer/Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen: Leuven. 63, V + appendices pp., more
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Guns, M. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 59 + bijlagen pp., more
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Guns, M. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 34 maps pp., more
 • Peer reviewed article Goemans, G.; Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Belpaire, C.; Neels, H.; Covaci, A. (2007). Brominated flame retardants in eel from the Scheldt river (Belgium). Organohalogen Compounds 69: 445-448, more
 • Goemans, G.; Maes, Y.; Belpaire, C. (2008). The Eel Pollutant Monitoring Network: results for 2002- 2005: cartography, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 353-386, more
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Parmentier, K.; De Temmerman, L. (2008). The Eel Pollutant Monitoring Network: results for 1994-2005: data tables, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 389-452, more
 • Goemans, G.; Belpaire, C. (2008). Congener profiles in eel as a method of tracing the origin of PCB contamination, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 221-227, more
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, more
 • Guelinckx, J.; Cuveliers, E.; Ollevier, F.; Stevens, M.; Breine, J.; Belpaire, C. (2008). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2007. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.39. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 47 pp., more
 • Peer reviewed article Haenen, O.L.M.; Grisez, L.; De Charleroy, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1989). Experimentally induced infections of European eel Anguilla anguilla with Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) and subsequent migration of larvae. Dis. Aquat. Org. 7: 97-101, more
 • Peer reviewed article Haenen, O.L.M.; Grisez, L.; De Charleroy, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1991). Artificial infection of the European eel with third-stage larvae of the nematode Anguillicola crassus. J. Aquat. Anim. Health 3(4): 263-265. hdl.handle.net/10.1577/1548-8667(1991)003<0263:AIOTEE>2.3.CO;2, more
 • Peer reviewed article Ide, C.; De Schepper, N.; Christiaens, J.; Van Liefferinge, C.; Herrel, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Adriaens, D. (2007). A non-invasive analysis of head shape dimorphism in a European Eel population (Anguilla anguilla). J. Morphol. (1931) 268(12): 1088, more
 • Peer reviewed article Ide, C.; De Schepper, N.; Christiaens, J.; van Liefferinge, C.; Herrel, A.; Goemans, G.; Meire, P.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Adriaens, D. (2011). Bimodality in head shape in European eel. J. Zool. (1987) 285(3): 230-238. hdl.handle.net/10.1111/j.1469-7998.2011.00834.x, more
 • Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for freshwater evolutionary ecotoxicology: relationship between heavy metal bioaccumulation, condition and genetic variability, in: Maes, G.E. Evolutionary consequences of a catadromous life-strategy on the genetic structure of European eel (Anguilla anguilla L.). pp. 139-160, more
 • Peer reviewed article Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for freshwater evolutionary ecotoxicology: relationship between heavy metal bioaccumulation, condition and genetic variability. Aquat. Toxicol. 73(1): 99-114. DX.doi.org/10.1016/j.aquatox.2005.01.010, more
 • Maes, G.E.; Raeymaekers, J.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2008). Pollution, condition and genetic variability, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 145-171, more
 • Peer reviewed article Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Hellemans, B.; Geeraerts, C.; Parmentier, K.; De Temmerman, L.; Volckaert, F.A.M.; Belpaire, C. (2013). Gene transcription reflects poor health status of resident European eel chronically exposed to environmental pollutants. Aquat. Toxicol. 126: 242-255. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.11.006, more
 • Maes, J.; Belpaire, C.; Breine, J.; Goemans, G. (2004). Vissen als gezondheidsindicatoren voor de toestand van het Zeeschelde-ecosysteem. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 17, more
 • Maes, J.; Belpaire, C.; Breine, J.; Goemans, G. (2005). Vissen als gezondheidsindicatoren voor de toestand van het Zeeschelde-ecosysteem. Water Nieuwsbrief 17: 1-7, more
 • Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.P.; Breine, J.J.; Belpaire, C. (2005). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 43 pp., more
 • Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2005). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 43 pp., more
 • Maes, J.; Belpaire, C.; Breine, J.; Goemans, G. (2005). Vissen als gezondheidsindicatoren voor de toestand van het Zeeschelde-ecosysteem. Water 13: 8-14, more
 • Peer reviewed article Maes, J.; Belpaire, C.; Goemans, G. (2008). Spatial variations and temporal trends between 1994 and 2005 in polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides and heavy metals in European eel (Anguilla anguilla L.) in Flanders, Belgium. Environ. Pollut. 153(1): 223-237. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2007.07.021, more
 • Maes, J.; Belpaire, C.; Goemans, G. (2008). Spatial variations and temporal trends in polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides and heavy metals, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 15-43, more
 • Peer reviewed article Morris, S.; Allchin, C.R.; Zegers, B.N.; Haftka, J.J.H.; Boon, J.P.; Belpaire, C.; Leonards, P.E.; Van Leeuwen, S.P.J.; de Boer, J. (2004). Distribution and fate of HBCD and TBBPA brominated flame retardants in North Sea estuaries and aquatic food webs. Environ. Sci. Technol. 38(21): 5497-5504. hdl.handle.net/10.1021/es049640i, more
 • Peeters, B.; Bierkens, J.; Provoost, J.; Den Hond, E.; Van Volsem, S.; Adriaenssens, E.; Roekens, E.; Bossuyt, M.; Theuns, I.; De Cooman, W.; Eppinger, R.; Frohnhoffs, A.; D'hont, D.; Geeraerts, C.; Belpaire, C.; Cardon, M.; Ceenaeme, J.; De Naeyer, F.; Gommeren, E.; Van Dyck, E. (2010). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2010, Verspreiding van zware metalen. Vlaamse Milieu Maatschappij: Mechelen. 94 pp., more
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., more
 • Persoone, G.; De Pauw, C.; Ollevier, F.P.; Belpaire, C. (1986). Landbouw op zee. Water 5(31): 56-58, more
 • Persoone, G.; De Pauw, C.; Ollevier, F.P.; Belpaire, C. (1986). Landbouw op zee, in: Referatenboek "het Belgisch Continentaal Plat". Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 5(31): pp. 56-58, more
 • Peer reviewed article Pujolar, J.M.; Marino, I.AM; Milan, M.; Coppe, A.; Maes, G.E.; Capoccioni, F.; Ciccotti, E.; Bervoets, L.; Covaci, A.; Belpaire, C.; Cramb, G.; Patarnello, T.; Bargelloni, L.; Bortoluzzi, S.; Zane, L. (2012). Surviving in a toxic world: transcriptomics and gene expression profiling in response to environmental pollution in the critically endangered European eel. BMC Genom. 13(507): 39. dx.doi.org/10.1186/1471-2164-13-507, more
 • Peer reviewed article Pujolar, J.M.; Milan, M.; Marino, I.A.M.; Capoccioni, F.; Ciccotti, E.; Belpaire, C.; Covaci, A.; Malarvannan, G.; Patarnello, T.; Bargelloni, L.; Zane, L.; Maes, G.E. (2013). Detecting genome-wide gene transcription profiles associated with high pollution burden in the critically endangered European eel. Aquat. Toxicol. 132-133: 157-164. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.02.012, more
 • Peer reviewed article Roland, K.; Kestemont, P.; Loos, R.; Tavazzi, S.; Paracchini, B.; Belpaire, C.; Dieu, M.; Raes, M.; Silvestre, F. (2014). Looking for protein expression signatures in European eel peripheral blood mononuclear cells after in vivo exposure to perfluorooctane sulfonate and a real world field study. Sci. Total Environ. 468-469: 958-967. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.110, more
 • Peer reviewed article Roose, P.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Brinkman, U.A.Th. (2003). Determination of VOCs in yellow eel from various inland water bodies in Flanders (Belgium). J. Environ. Monit. 5(6): 876-884. hdl.handle.net/10.1039/b307862k, more
 • Roose, P.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Brinkman, U.A.Th. (2005). Determination of VOCs in yellow eel from various inland water bodies in Flanders (Belgium), in: Roose, P. Volatile organic compounds and related microcontaminants in the Scheldt estuary and the southern North Sea: method development and monitoring. pp. 183-200, more
 • Roose, P.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Brinkman, U.A.Th. (2008). Volatile organic compounds in yellow eel, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 65-82, more
 • Roosens, L.; Dirtu, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants in eels from River Scheldt, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 45-63, more
 • Peer reviewed article Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants and polychlorinated biphenyls in fish from the river Scheldt, Belgium. Environ. Int. 34(7): 976-983. hdl.handle.net/10.1016/j.envint.2008.02.009, more
 • Peer reviewed article Roosens, L.; Geeraerts, C.; Belpaire, C.; Van Pelt, I.; Neels, H.; Covaci, A. (2010). Spatial variations in the levels and isomeric patterns of PBDEs and HBCDs in the European eel in Flanders. Environ. Int. 36(5): 415-423. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2010.03.001, more
 • Peer reviewed article Schabuss, M.; Konecny, R.; Belpaire, C.; Schiemer, F. (1997). Endoparasitic helminths of the European eel, Anguilla anguilla, from four disconnected meanders from the rivers Leie and Scheldt in western Flanders, Belgium. Folia Parasitol. 44(1): 12-18, more
 • Simoens, I.; Breine, J.; van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007). Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30: pp. 68-71, more
 • Simoens, I.; Breine, J.; van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007). Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 68-71, more
 • Simoens, I.; Breine, J.; van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007). Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30, more
 • Stevens, M.; Maes, J.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2006). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2005. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2006.45. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 35 pp., more
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Belpaire, C.; Breine, J.; Geeraerts, C.; Van Thuyne, G.; Eulaers, I.; Blust, R.; Bervoets, L. (2014). Are persistent organic pollutants and metals in eel muscle predictive for the ecological water quality? Environ. Pollut. 186: 165-171. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2013.12.006, more
 • Peer reviewed article Van Liefferinge, C.; Dillen, A.; Ide, C.; Herrel, A.; Belpaire, C.; Mouton, A.; De Deckere, E.; Meire, P. (2012). The role of a freshwater tidal area with controlled reduced tide as feeding habitat for European eel (Anguilla anguilla, L.). J. Appl. Ichthyol. 28(4): 572-581. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0426.2012.01963.x, more
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Guns, M.; Denayer, B. (1995). Monitoring van de vispopulaties en visvleeskwaliteit op het Boudewijnkanaal. IBW.Wb.V.R., 95.31. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 87 + bijlagen (tab., fig., maps) pp., more
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2000). Visbestandsopnames op de Spuikom te Oostende (1998). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 4, 1 map pp., more
 • Vandenabeele, P.; Belpaire, C.; Denayer, B.; Beyens, J.; Yseboodt, R.; Samsoen, L.; Van Thuynen, G.; Maes, J. (1998). De visstand en de bevissing van de Vlaamse binnenwateren. Water 17(100): 150-164, more
 • Verdonck, W.; Belpaire, C.; Tops, A.; Ollevier, F.P. (1986). Mogelijkheden voor commerciële viskweek in thermische brakwatereffluenten. Water 5(27): 37-40, more
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Anseeuw, D.; Van Thuyne, G.; Quataert, P.; Belpaire, C. (2007). The non-indigenous freshwater fishes of Flanders (Belgium): review, status and trends over the last decade. J. Fish Biol. 71(suppl. D): 160-172. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01679.x, more
 • Verreycken, H.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2009). Non-indigenous freshwater fishes in Flanders: status, trends and risk assessment, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 24, more
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Breine, J.J.; Snoeks, J.; Belpaire, C. (2011). First record of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) in Belgium. Acta Ichtyol. Piscat. 41(2): 137-140. dx.doi.org/10.3750/AIP2011.41.2.11, more
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Belpaire, C.; Van Thuyne, G.; Breine, J.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; De Bruyn, L.; Maes, D. (2014). IUCN Red List of freshwater fishes and lampreys in Flanders (north Belgium). Fish. Manage. Ecol. 21(2): 122-132. hdl.handle.net/10.1111/fme.12052, more
 • Peer reviewed article Versonnen, B.J.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Janssen, C.R. (2004). Vitellogenin content in European eel (Anguilla anguilla) in Flanders, Belgium. Environ. Pollut. 128(3): 363-371. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2003.09.013, more
 • Versonnen, B.J.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Janssen, C.R. (2008). Vitellogenin in eel, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 173-187, more
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2002). De visbestanden in vlaanderen anno 1840-1950 : een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2002.89. Instituut voor Natuurbehoud: Groenendaal. 271 pp., more
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2003). De visbestanden in Vlaanderen anno 1840-1950: een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. IBW.Wb.V.R., 2002.89. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 271 + annexes, 1 cd-rom pp., more
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C. (2007). Soort in de kijker: Europese Aal. Spoorzoeker 1(3): 15-18, more
 • Wevers, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Schepens, P.; Belpaire, C.; Goemans, G.; de Boer, J.; D'Havé, H.; De Coen, W.M.; Van Hooste, H. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2005: verspreiding van gebromeerde vlamvertragers. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 29 pp., more
 • Wevers, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Roosens, L.; Neels, H.; Schepens, P.; Belpaire, C.; Goemans, G.; de Boer, J.; D'Havé, H.; De Coen, W.M.; Van Hooste, H. (2007). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2007: verspreiding van persistente organische polluenten. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 51 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets