IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Realisation of a book about the Schelde in cooperation with Prof. Dr. P. Meire : an impression of the river from source to sea, discussion of the influence of the river and her interactions with man on the landscape

More:  Institutes 
Dutch title: Realisatie van een boek over de Schelde ism Prof. Dr. P. Meire: een impressie van de rivier van bron tot monding, bespreking van de invloed van de rivier en haar interacties met de mens op het landschap
Acronym: Scheldeboek
Period: December 2008
Status: Completed

Thesaurus term: Interactions
Geographical terms: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; France, Escaut R. [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Schelde InformatieCentrum (SIC), more, partner
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more, partner

Abstract:
Het boek dient een impressie te geven van de volledige rivier, haar in haar algemeenheid te situeren en een indicatie te geven van de culturele en natuurhistorische rijkdom van het gebied. Daarbij zal ook worden aangegeven hoe het landschap of specifieke activiteiten hun wortels vinden in het soms zeer verre verleden. De thema’s economie, ecologie en veiligheid krijgen aandacht. Inhoudelijk wordt gemikt op het niveau van het laatste jaar humaniora (middelbaar onderwijs).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes