IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het deltaprojekt : korte uiteenzetting van de Deltawerken
(1970). Het deltaprojekt : korte uiteenzetting van de Deltawerken. Afdeling voorlichting van het ministerie van verkeer en waterstaat: [s.l.]. 31 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Beschrijft het Deltagebied : het stroomgebied van Rijn, Maas en Schelde. Gaat in op het Deltaplan en de doelstellingen hiervan. Verder aandacht voor de waterhuishouding in zuid-west Nederland, verzilting, de veiligheid en infrastructuur. Schetst nieuwe werkmethoden aan de waterkeringen, zoals de methode met caissons en kabelbaan. Tot slot een overzicht van de stand van de Deltawerken en de kosten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top