IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verkeersveiligheid Westerscheldetunnel: onderzoek naar veiligheid tijdens calamiteiten waarbij evacuatie plaatsvindt
IJsselstijn, J.; Martens, M.H. (1999). Verkeersveiligheid Westerscheldetunnel: onderzoek naar veiligheid tijdens calamiteiten waarbij evacuatie plaatsvindt. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer: Rotterdam. 60 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • IJsselstijn, J.
  • Martens, M.H.

Abstract
    Indien er een ernstige calamiteit plaatsvindt in één van de buizen van de Westerscheldetunnel, bestaat de mogelijkheid om te voet via dwarsverbindingen naar de andere tunnelbuis te vluchten, waar de vluchtende voetgangers echter meteen op de rijbaan stappen. In een rijsimulator is onderzocht of het mogelijk is om het rijdende verkeer in de 'niet-ongevals'-tunnelbuis met behulp van verkeerssignalering in de vorm van matrixborden in korte tijd van de linkerstrook naar rechts te verdrijven, zodat de linker rijstrook beschikbaar komt voor de vluchtenden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors