IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Berekening van zand- en slibconcentraties in getijstromen
Bakker, W.T.; Schaart, J. (1976). Berekening van zand- en slibconcentraties in getijstromen. Notitie WWKZ, 76.V002B. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 21 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Authors 

Keywords
    Mud; Sand; Tidal currents; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bakker, W.T.
  • Schaart, J.

Abstract
    Verslag van berekening ter bepaling van de sedimentatie van slibrijk water dat na de bochtafsnijding bij Bath via de overlaat de Westerschelde in stroomt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors