IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zeescheldebekken: een blik op het verleden: van ijstijd tot Sigmaplan [BROCHURE]
Meyvis, L. (2003). Zeescheldebekken: een blik op het verleden: van ijstijd tot Sigmaplan [BROCHURE]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 15 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Flood control; Flooding; Historical account; Man-induced effects; Water management; Belgium, Upper Schelde Basin [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    In deze brochure wordt gekeken naar de invloed die de klimaatsveranderingen en het ingrijpen van de mens heeft op het ontstaan van overstromingen en wat er aan gedaan kan worden.In de vorige eeuw was vooral de overstroming van 1953 catastrofaal. Ze waren voor de Nederlandse overheid de rechtstreekse aanleiding tot het opstellen van het Deltaplan. In Vlaanderen was de schade veel beperkter; pas na de stormvloed van januari 1976 toen onder meer Ruisbroek onderliep, werd een gelijkaardig plan voor Vlaanderen uitgewerkt, het Sigmaplan. Het is de missie van de afeling Zeeschelde, die ressorteert onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, om de bevolking en haar patrimonium op een duurzame manier tegen overstromingen te beschermen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author