IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Exposé introductif
Sterling, A. (1988). Exposé introductif, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 11-19
In: (1988). L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. Academie Royale des Sciences d'Outre-Mer = Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. 175 pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
    Geomorphology; River beds; River engineering; Shipping lanes; Democratic Republic of the Congo, Congo R. [Marine Regions]

Author  Top 
  • Sterling, A., more

Abstract
    Inleidende uiteenzetting. - Deze uiteenzetting heeft tot doel het thema preciezer te situeren, dit om herhalingen in de uiteenzettingen die volgen te voorkomen. De buitenlandse handel van Zaïre gaat voornamelijk langs de “Nationale weg”, een gemengde water-spoorverbinding, die het voordeel heeft helemaal op het eigen Zaïrees grondgebied te liggen. De nationale weg bevat ook het maritieme gedeelte van de Zaïrestroom. In zijn natuurlijke staat is dit gedeelte van de stroom niet volledig bevaarbaar. De zgn. “divagante” (beddingveranderende) zone maaktpermanente baggeringen noodzakelijk, aangevuld met een bebakening met boeien. De scheepvaartroute die zo bekomen werd moest meermaals gewijzigd worden omdat nieuwe geulen gevormd werden, terwijl andere onbruikbaar werden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author