IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tables, 185 p. Figures pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors | Datasets 
Document type: Annual report

Keywords
  Annual reports; Chlorides; Conductivity; Flow rate; Hydrodynamics; In situ measurement; Monitoring; Turbidity; Water currents; Water levels; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top | Datasets 
 • Taverniers, E., more
 • Vereecken, H., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Dit is het derde gelijknamige (jaarlijkse) zgde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2010. Eerdere rapporten gingen over 2008 en 2009.

  In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide montoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

  Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2010 in het Zeescheldebekken deed, meerbepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om een jaarbeeld 2010 van getij, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit te schetsen.


Datasets (10)
 • Continuous monitoring of chloride, temperature and mud content at 4 stations in the lower Zeeschelde, more
 • Current measurements in the Sea- and Western Scheldt, more
 • Discharges in the Scheldt Basin, more
 • Hydrometric 13-hours series on some well-chosen trenches in the Zeeschelde, more
 • Monitoring network of the Hydraulics Research Centre, more
 • Physical water quality (mainly salinity, temperature, pH, hardness) of the Zeeschelde, more
 • Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour, more
 • WL monitoring: Semi-continuous monitoring of chloride, temperature and mud content at some 17 stations on the Zeeschelde (and Westerschelde), more
 • Survey dataset on groundwater in the Polders of the Scheldt, more
 • Waterinfo: Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets