IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Establishment of the Kalkense Meersen and surroundings

More:  Institutes 
Dutch title: Inrichting van de Kalkense Meersen en omliggende gebieden
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Status: In Progress

Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
De inrichting van de Kalkense Meersen en omliggende gebieden in Vlaanderen draagt bij aan de ontwikkeling van een natuurlijk en robuust Schelde-estuarium.
Dit project maakt ook deel uit van het ‘geactualiseerd Sigmaplan’

Aan de inrichtingsplannen voor de zone Kalkense Meersen wordt gewerkt.
De enquêtes met de landbouwers zijn afgerond en de Vlaamse Landmaatschappij beschrijft de uitkomsten ervan in een landbouweffectrapportage (l.e.r.).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes