IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde
van Eck, G.Th.M.; Holland, A.M.B.M.; van Pagee, J.A. (2001). Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.022. [S.n.]: The Netherlands.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • van Eck, G.Th.M., more
  • Holland, A.M.B.M., more
  • van Pagee, J.A., more

Abstract
    Onderzoekt welke concentraties van een stof bij een gemiddelde waterbeweging (getij) en menging in de Oosterschelde zouden kunnen optreden, uitgaande van aannamen over de hoeveelheid gestorte munitie, de periode en wijze van vrijkomen en de eventuele afbraak in de waterfase. De belangrijkste aannamen waren dat alle stoffen in de munitie gelijkmatig (of met constante snelheid) over een periode van 30 jaar vrijkomen in de waterfase. Bovendien is berekend wat de concentraties kunnen worden in de Oosterschelde bij een korte (3 jaar) en lange (300 jaar) duur van vrijkomen, en bij een lage en een hoge geschatte hoeveelheid munitie. De ecotoxicologische risico inschatting is gedaan door de berekende concentraties te vergelijken met Nederlandse normen: de MTR's (Maximaal Toelaatbare Risico niveau).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors