Adviescommissies

Er zijn twee adviescommissies voorzien in het project:

  1. Adviescommissie m.b.t. Methodologie en Technologie
  2. Adviescommissie m.b.t. Beleid en Wettelijk kader

De adviescommissies vergaderen op regelmatige basis (ideaal 2x per jaar). De leden van de adviescommissies zullen worden gevraagd om feedback te geven op de vooruitgang van het project en om desgewenst aanpassingen te suggereren. Open communicatie en interactie gedurende het verloop van het project zijn van cruciaal belang en zullen o.a. gebeuren via de project website en gerichte workshops. De input van de adviescommissies moet garanderen dat het project optimaal verloopt en dat de projectresultaten optimaal aan hun verwachtingen zullen voldoen.

De volgende instellingen en bedrijven maken op dit moment deel uit van bovenvermelde adviescommissies:

Er is nog steeds mogelijkheid om zich aan te melden voor een van beide (of beide) adviescommissies. Hoe beter de diverse belanghebbenden in dit project vertegenwoordigd zijn hoe groter de kans dat de bekomen resultaten werkbaar zullen zijn en zullen beantwoorden aan de diverse verwachtingen van de betrokkenen.

Indien uw instelling of bedrijf interesse heeft voor deelname aan een van beide adviescommissies, gelieve contact op te nemen met Tine Missiaen.