Geplande taken

In het project worden drie werkpakketten voorzien.

Werkpakket 1 - methodologie en technologie ontwikkeling (WP1)

 • Ontwikkeling van nieuwe en verbeterde mariene geofysische technieken, met nadruk op opname en registratie (bronnen/ontvangers) en de verwerking en interpretatie van data van hoge kwaliteit.
 • Efficiënte archeologische bodemevaluatie van de kustnabije zone en land-zee overgangsgebieden met behulp van (1) innovatieve technieken gebaseerd op S-golven en oppervlaktegolven, en (2) nieuwe 3D LiDAR technieken.
 • Ontwikkeling van een nieuwe en specifieke ruimtelijke data infrastructuur (SDI) die toelaat om de archeologische en geologische/geofysische gegevens maximaal te integreren en op een gebruiksvriendelijke manier te visualiseren.
 • Opstellen van een flexibele, generische methodologie die toelaat om het archeologisch potentieel van de zeebodem en onderliggende lagen op een efficiënte en accurate manier te bepalen.

Werkpakket 2 - ontwikkeling van beheersbeleid en wettelijk kader (WP2)

 • Ontwikkeling van aanpak voor een duurzaam beheerd onderwatererfgoed gebaseeerd op de nieuw ontwikkelde methodologie, dit voor zowel zowel geïdentificeerde archeologische sites als gebieden waar geen archeologische informatie voorhanden is.
 • Uitgebreide ontwerpen van wetgeving ter verbetering van de bestaande regelgeving m.b.t. het beheer en de bescherming van het onderwatererfgoed in de Belgische sector van de Noordzee, rekening houdend met alle internationale wettelijke verplichtingen en verdragen.
 • Opname van onderwatererfgoed in mariene ruimtelijke planningsprocessen en geïntegreerd kustbeheer in België, met inbegrip van methodes om mogelijke aantasting van het onderwatererfgoed door mariene werken te minimaliseren.

Werkpakket 3 - begeleiding en bewustwording (WP3)

 • Opstellen van praktische aanbevelingen ('best practice') voor de commerciële industrie en overheidsinstellingen betrokken bij mariene werkzaamheden met o.a. advies en procedures voor alle fasen van de ontwikkeling en exploitatie.
 • Opstellen van een praktische handleiding voor de identificatie, het melden en behandelen van archeologische vondsten op zee.
 • Optimale communicatie en samenwerking met stakeholders via website, colloquia, brochures,...
 • Het verbeteren van het draagvlak voor onderwatererfgoed vooral via de media