IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [141173]
Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde?
Klap, V.A.; Verbeek, H.; Coosen, J. (2007). Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde? Water (Den Haag, 1991) 121: 10-12
In: De Water: Waterbeleid en -Beheer in Uitvoering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISSN 0926-3462, more

Available in  Authors 

Authors  Top 

Abstract
    Nederland en Vlaanderen verruimen samen de Westerschelde. De plannen daartoe zijn in maart 2005 neergelegd in een memorandum van overeenstemming, gebaseerd op de Ontwikkelingsschets 2010. Deze overeenkomst voorziet in samenhangende verbetering van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. De provincie Zeeland nam op verzoek van het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het natuurherstel. Het provinciebestuur, gehouden aan de schepping van minimaal 600 hectare nieuwe estuariene natuur en aan het programma van eisen, moet daartoe ontpolderen. Met groot publiek en politiek rumoer in Zeeland als gevolg. Je geeft geen Zeeuws bouwland terug aan de zee, niet sinds 1953 en al helemaal niet ten behoeve van Antwerpen. Welke gevolgen heeft de beroering voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets? Een tussenstand.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors