Geo-archeologische geschiedenis van de Noordzee

Op deze webpagina komt binnenkort een interactieve tijdslijn. Deze tijdslijn zal zowel de archeologische / paleontologische vondsten van het Belgisch deel van de Noordzee als de verschillende paleo-geografische situaties (ligging kustlijn, afzettingmilieu, etc.) doorheen de geologische geschiedenis van dit gebied omvatten. De bedoeling is op deze manier een brug te slaan tussen de geologische en archeologische aspecten van het SeArch-project.