Nieuwe SPLASHCOS-Viewer

In December 2015 werd een eerste versie van de SPLASHCOS viewer gelanceerd. Deze viewer laat toe om de verspreiding van alle tot nu toe gekende prehistorische onderwater sites in Europa te visualiseren en primaire informatie op te vragen met betrekking tot de verschillende sites (ouderdom, vondsten, etc.). Daarnaast worden ook de nodige links gegeven naar andere websites waar verdere informatie kan worden bekomen. De viewer werd ontwikkeld in het kader van de COST-Actie "SPLASHCOS".